Яценко Марианна
Яценко Марианна
ОНПУ, ИБЭИТ, КУАА
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Актуальні проблеми удосконалення якості крюїнгових послуг
МС Яценко, ІО Гончарова
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 29, 2017
22017
Теоретичні аспекти системи внутрішньогосподарського контролю інноваційної діяльності промислового підприємства
ЄІ Масленніков, МС Яценко
Экономика: реалии времени, 2015
22015
Управління витратами та тарифами з надання інфокоммунікаційних послуг за допомогою сучасних інформаційних технологій
МС Яценко, НВ Бут
Праці Одеського політехнічного університету, 177-183, 2011
22011
Роль держави у процесі комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності: зарубіжний досвід
КВ Ковтуненко, МС Яценко, ЛО Волощук, ОВ Скаленко
Видавництво УжНУ, 2011
22011
Регіональні чинники розвитку інфокомунікацій та основних учасників регіонального комплексу інфокомунікаційних послуг
МС Яценко
Труды Одесского политехнического университета, 303, 2009
22009
Регіональні аспекти розвитку інфокомунікаційного комплексу
МС Яценко
монографія/МС Яценко, СВ Філиппова.− О.: ОНПУ, 2009.–248 с, 2009
22009
АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АLTЕRNАTIVЕ FОRMS ОF FINАNСING ОF FОRЕIGN ЕСОNОMIС АСTIVITY ОF SUBJЕСTS ОF ЕСОNОMIС …
МС Яценко, ЮС Максименко
Гроші, фінанси і кредит, 886-893, 2018
12018
Яценко Маріанна Сергіївна
МС Яценко, АА Бондаренко, АД Хафуз
лено в: Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib; Turkish Education ndex …, 2019
2019
Актуальні питання розвитку сектору фінансових послуг із застосуванням сучасних фінансових технологій
МС Яценко, АО Бондаренко
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 25-30, 2019
2019
Система контролю та менеджменту якості продукції, як сучасний метод управлінського контролю на підприємстві
ОА Беспала, МС Яценко, ЯВ Ференець
Економіка. Фінанси. Право, 44-46, 2017
2017
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладаx
МС Яценко
Економіка. Фінанси. Право, 39-41, 2015
2015
Використання бізнес-процесного підходу до побудови системи управління інфокомунікаційними компаніями
М Яценко
Економічний аналіз, 434-438, 2012
2012
Инфокоммуникации как фактор социально-экономического и научно-технического развития Украины и ее регионов в контексте развития информационного общества
МС Яценко
Экономика: реалии времени, 2012
2012
Управление затратами и тарифами по предоставлению инфокоммуникацийнихуслуг с помощью современных информационных технологий.
МС Яценко, НВ Бут
Труды Одесского политехнического университета, 177-183, 2011
2011
Удосконалення обліку основних засобів в системі управління матеріально-технічною базою підприємства
ОО Кікало
Збірник тез Ⅲ Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції …, 2010
2010
Региональные факторы развития инфокоммуникаций и основных участников регионального комплекса инфокоммуникационных услуг.
МС Яценко
Труды Одесского политехнического университета, 303-309, 2009
2009
Регламентація бізнес-процесів підприємств інфокомунікаційного комплексу регіону
МС Яценко
Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції …, 2009
2009
ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ
ЯМ ОСТАПЧУК, МО ПАНЧЕНКО, ЮК КАДРАН, ЯЯ КАЛАТ, МО КІПА, ...
ІНФОКОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
МС Яценко
Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної
ЛО Волощук, ГБ Свінарьова, МС Яценко, ЄВ Малахов, ІП Продіус, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20