Яценко Марианна
Яценко Марианна
ОНПУ, ИБЭИТ, КУАА
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Теоретичні аспекти системи внутрішньогосподарського контролю інноваційної діяльності промислового підприємства
ЄІ Масленніков, МС Яценко
Экономика: реалии времени, 2015
32015
Роль держави у процесі комерціалізації результатів науково-дослідної діяльності: зарубіжний досвід
КВ Ковтуненко, МС Яценко, ЛО Волощук, ОВ Скаленко
Видавництво УжНУ, 2011
22011
Регіональні чинники розвитку інфокомунікацій та основних учасників регіонального комплексу інфокомунікаційних послуг
МС Яценко
Труды Одесского политехнического университета, 303, 2009
22009
Регіональні аспекти розвитку інфокомунікаційного комплексу
МС Яценко
монографія/МС Яценко, СВ Філиппова.− О.: ОНПУ, 2009.–248 с, 2009
22009
Управління витратами та тарифами з надання інфокоммунікаційних послуг за допомогою сучасних інформаційних технологій
МС Яценко, НВ Бут
Праці Одеського політехнічного університету, 177-183, 2011
12011
Теоретико-практичні проблеми визначення сутності понять «індустрія гостинності» та «індустрія туризму».
МС Яценко, ДЮ Ковтуненко
ЕКОНОМІКА: реалії часу, 52-60, 2018
2018
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ КРЮЇНГОВИХ ПОСЛУГ
МС Яценко, ІО Гончарова
ЕКОНОМІКА: реалії часу, 162-170, 2017
2017
Використання бізнес-процесного підходу до побудови системи управління інфокомунікаційними компаніями
М Яценко
Економічний аналіз, 434-438, 2012
2012
Удосконалення обліку основних засобів у системі управління матеріально-технічною базою підприємства
МС Яценко, МО Звягінцева
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 6, 31-32, 2012
2012
Инфокоммуникации как фактор социально-экономического и научно-технического развития Украины и ее регионов в контексте развития информационного общества
МС Яценко
Экономика: реалии времени, 2012
2012
Дослідження впливу інформаційних засад обліково-аналітичного забезпечення інноваційної трансформації економіки регіону
МС Яценко, КВ Логоша
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 6, 133-134, 2011
2011
Теоретико-правові аспекти обліку дебіторської заборгованості
МС Яценко, МВ Чеботарьова
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 6, 122, 2011
2011
Управление затратами и тарифами по предоставлению инфокоммуникацийнихуслуг с помощью современных информационных технологий.
МС Яценко, НВ Бут
Труды Одесского политехнического университета, 177-183, 2011
2011
Региональные факторы развития инфокоммуникаций и основных участников регионального комплекса инфокоммуникационных услуг.
МС Яценко
Труды Одесского политехнического университета, 303-309, 2009
2009
Регламентація бізнес-процесів підприємств інфокомунікаційного комплексу регіону
МС Яценко
Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції …, 2009
2009
ІНФОКОМУНІКАЦІЇ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
МС Яценко
Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції “Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної
ЛО Волощук, ГБ Свінарьова, МС Яценко, ЄВ Малахов, ІП Продіус, ...
СЕКЦІЯ 5. ІННОВАЦІЇ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ І ТЕХНОЛОГІЯХ
О Бодянский, МС Яценко
Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18