Мельник Володимир Степанович (Volodymyr Melnyk)
Мельник Володимир Степанович (Volodymyr Melnyk)
професор кафедри неврологіі НМУ імені О.О. Богомольця (professor in department of neurology
Підтверджена електронна адреса в nmu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Hyperglycemia after acute ischemic stroke: prediction, significance and immediate control with insulin-potassium-saline-magnesium infusions
SM Vinychuk, VS Melnyk, VM Margitich
Heart Drug 5 (4), 197-204, 2005
162005
Ефективність застосування препаратів гінкго–білоби порівняно з пірацетамом у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
Л Соколова, В Мельник, Н Ласкаржевська
Ліки України, 64-66, 2005
12*2005
Прогностичне значення стресової гіперглікемії після гострого ішемічного інсульту
СМ Віннічук
Український медичний часопис, 38, 2003
122003
Когнітивні розлади після гострого інфаркту мозку
ВС Мельник, КВ Куц, ПВ Потапович
Укр. невр. журн, 16-20, 2009
112009
Одноріч на виживаність після гострого ішемічного інсульту: прогностичні чинники відновлення функціональ ного стану та повсякденої життєвої активності
ВС Мельник, ОВ Ткаченко, АО Іванчук
Укр. невролог. журн, 24-28, 2011
7*2011
Стресова гіперглікемія після гострого ішемічного інсульту та її корекція з використанням людського інсуліну короткої дії–фармасуліну Н
СМ Віничук, ВС Мельник, ВМ Маргітич
Український медичний часопис, 39, 2004
72004
EFFECT OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS AND STREPTOKINASE ON ADP-INDUCED PLATELET AGGREGATION IN PATIENTS WITH ATHEROTHROMBOTIC ISCHEMIC STROKE AND CARDIOEMBOLIC ISCHEMIC …
MK Burlova-Vasylieva, NK Kravchenko, AN Savchuk, TB Katrii, VS Melnyk
Russian Journal of Biopharmaceuticals 6 (2), 29-32, 2014
4*2014
Клінічні прояви та особливості перебігу кардіоемболічного інсульту у хворих з порушеннями системи фібринолізу
ВЮ Шандюк, ВС Мельник, ЛІ Соколова, ОМ Савчук
Український науково-медичний молодіжний журнал, 53-57, 2013
32013
Кора півкуль великого мозку. Вищі мозкові функції та їх порушення
ВС Мельник
Український науково-медичний молодіжний журнал, 84-87, 2012
32012
The blood coagulation tests from ischemic stroke patients with or without type 2 diabetes mellitus
O Kravchenko, V Melnyk, O Kostiuk, T Halenova, N Raksha, T Vovk, ...
Biomedical Research, 2018
22018
Рівень фактора фон Віллебранда у хворих з ішемічним інсультом
НК Кравченко, BC Мельник, ОМ Савчук
Украинский научно-медицинский молодежный журнал, 73-75, 2014
22014
Вплив ендогенних активаторів та інгібіторів системи фібринолізу на когнітивний дефіцит у хворих з ішемічним інсультом
ВС Мельник
Архів психіатрії, 65-68, 2014
22014
FII G20210A and FV Leiden G1691A polymorphisms in patients with atherothrom botic and cardioembolic ischemic stroke from Ukraine
OL Kholodkova, VMK Burlova, EO Torgalo, TB Vovk, NK Kravchenko, ...
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 6 (4 …, 2015
12015
Fibrinogen E-fragment-a cryptic effector of platelet function
OM Savchuk, NK Kravchenko, MK Burlova-Vasylieva, O Li, VS Melnyk
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 5 (4 …, 2014
12014
Особенности клинической картины ишемического инсульта у пациентов с полиморфизмом 5G/4G гена ингибитора активатора плазминогена первого типа
ЛИ Соколова, ВС Мельник, АН Савчук
Международный медицинский журнал, 2014
12014
Allelic polymorphism of the LMP2 and PSMA6 gene in acute ischemic stroke patients in Ukrainian population
V Melnyk, O Savchuk, V Dosenko, L Sokolova, G Skibo
Journal of the Neurological Sciences 333, e184, 2013
12013
Стимулирование нейропластичности-перспективное направление в терапии ишемического инсульта
ЛИ Соколова, ВС Мельник, ВЮ Шандюк, ММ СЕПИХАНОВА, ...
Украинский неврологический журнал, 111-116, 2012
12012
До 200-річчя від дня народження академіка ВЯ Буняковського
АМ Самойленко, ВС Мельник, ОМ Мельник
Український математичний журнал, 2004
12004
Особливості застосування діагностиного обладнання для релейного захисту РЕТОМ в лабораторному практикумі навчальної дисципліни «Основи релейного захисту та автоматики …
ВС Мельник
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
2019
Вплив резистентності до антитромбоцитарної терапії на прогноз розвитку тромботичних ускладнень у хворих з ішемічною хворобою серця
АВ Ляхоцька, ВЗ Нетяженко, ВС Мельник, ОМ Плєнова
Вісник морської медицини, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20