Мельник Володимир Степанович (Volodymyr Melnyk)
Мельник Володимир Степанович (Volodymyr Melnyk)
професор кафедри неврологіі НМУ імені О.О. Богомольця (professor in department of neurology
Підтверджена електронна адреса в nmu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Hyperglycemia after acute ischemic stroke: prediction, significance and immediate control with insulin-potassium-saline-magnesium infusions
SM Vinychuk, VS Melnyk, VM Margitich
Heart Drug 5 (4), 197-204, 2005
162005
Ефективність застосування препаратів гінкго–білоби порівняно з пірацетамом у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію
Л Соколова, В Мельник, Н Ласкаржевська
Ліки України, 64-66, 2005
12*2005
Прогностичне значення стресової гіперглікемії після гострого ішемічного інсульту
СМ Віннічук
Український медичний часопис, 38, 2003
122003
Когнітивні розлади після гострого інфаркту мозку
ВС Мельник, КВ Куц, ПВ Потапович
Укр. невр. журн, 16-20, 2009
112009
Одноріч на виживаність після гострого ішемічного інсульту: прогностичні чинники відновлення функціональ ного стану та повсякденої життєвої активності
ВС Мельник, ОВ Ткаченко, АО Іванчук
Укр. невролог. журн, 24-28, 2011
7*2011
Стресова гіперглікемія після гострого ішемічного інсульту та її корекція з використанням людського інсуліну короткої дії–фармасуліну Н
СМ Віничук, ВС Мельник, ВМ Маргітич
Український медичний часопис, 39, 2004
72004
Транзиторная глобальная амнезия
ТВ Мироненко, МО Мироненко, МП Смирнова, ИЮ Жукова, ...
Український неврологічний журнал, 9-15, 2012
62012
Селекция кукурузы на урожайность и раннеспелость в условиях юга Украины
ПФ Ключко, ВС Мельник
Селекция и семеноводство, 16-21, 1980
61980
Колекція сакрального мистецтва Івано-Франківського художнього музею: історія формування та особливості її експонування в колегіаті
В Мельник
Станіславівська колегіата між минулим і майбутнім: матеріали міжнародної …, 2003
52003
EFFECT OF LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARINS AND STREPTOKINASE ON ADP-INDUCED PLATELET AGGREGATION IN PATIENTS WITH ATHEROTHROMBOTIC ISCHEMIC STROKE AND CARDIOEMBOLIC ISCHEMIC …
MK Burlova-Vasylieva, NK Kravchenko, AN Savchuk, TB Katrii, VS Melnyk
Russian Journal of Biopharmaceuticals 6 (2), 29-32, 2014
4*2014
Клінічні прояви та особливості перебігу кардіоемболічного інсульту у хворих з порушеннями системи фібринолізу
ВЮ Шандюк, ВС Мельник, ЛІ Соколова, ОМ Савчук
Український науково-медичний молодіжний журнал, 53-57, 2013
32013
Кора півкуль великого мозку. Вищі мозкові функції та їх порушення
ВС Мельник
Український науково-медичний молодіжний журнал, 84-87, 2012
32012
Рівень фактора фон Віллебранда у хворих з ішемічним інсультом
НК Кравченко, BC Мельник, ОМ Савчук
Украинский научно-медицинский молодежный журнал, 73-75, 2014
22014
Вплив ендогенних активаторів та інгібіторів системи фібринолізу на когнітивний дефіцит у хворих з ішемічним інсультом
ВС Мельник
Архів психіатрії, 65-68, 2014
22014
МЕТОДИКА НАТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОБОТИ СИСТЕМИ ПОВЕРХНЕВОГО ОБІГРІВУ ҐРУНТУ ТА АВТОМАТИЗОВАНОГО ЗБОРУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ДАНИХ
ВП Востріков, ВС Мельник, ОЛ Пінчук, ВМ Гнатюк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2011
22011
The blood coagulation tests from ischemic stroke patients with or without type 2 diabetes mellitus
O Kravchenko, V Melnyk, O Kostiuk, T Halenova, N Raksha, T Vovk, ...
Biomedical Research, 2018
12018
FII G20210A and FV Leiden G1691A polymorphisms in patients with atherothrom botic and cardioembolic ischemic stroke from Ukraine
OL Kholodkova, VMK Burlova, EO Torgalo, TB Vovk, NK Kravchenko, ...
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 6 (4 …, 2015
12015
Fibrinogen E-fragment-a cryptic effector of platelet function
OM Savchuk, NK Kravchenko, MK Burlova-Vasylieva, O Li, VS Melnyk
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 5 (4 …, 2014
12014
Особенности клинической картины ишемического инсульта у пациентов с полиморфизмом 5G/4G гена ингибитора активатора плазминогена первого типа
ЛИ Соколова, ВС Мельник, АН Савчук
Международный медицинский журнал, 2014
12014
Allelic polymorphism of the LMP2 and PSMA6 gene in acute ischemic stroke patients in Ukrainian population
V Melnyk, O Savchuk, V Dosenko, L Sokolova, G Skibo
Journal of the Neurological Sciences 333, e184, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20