Владимир Шпачук
Владимир Шпачук
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стикова динаміка трамвая.
ВП Шпачук, ВХ Далека, АВ Коваленко
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ, 2005
82005
Теоретична механіка. Навчально-методичний посібник.
ВП Шпачук, МС Золотов, ОІ Рубаненко, АО Гарбуз
72007
Прогибы рельсового пути в месте изолированной стыковой неровности с учетом фаз доударного баллистического и послеударного безотрывного движений
ВП Шпачук, АВ Коваленко
Коммунальное хозяйство городов, 216-224, 2005
72005
Пространственное вибровозбуждение
АЕ Божко, АВ Гноевой, ВП Шпачук
К.: Наук. думка, 1987
61987
ДИНАМІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ТРАМВАЯ З РЕЙКОВОЮ КОЛІЄЮ НА ПЕРШІЙ ФАЗІ ПРОХОДЖЕННЯ ВАГОНОМ СТИКОВОЇ НЕРІВНОСТІ
ВП Шпачук, ОО Чупринін, ТО Супрун
Комунальне господарство міст, 376-385, 2012
52012
К проблеме испытаний объектов пространственной структуры на вибронадежность, реализующих эффект синергизма
ВП Шпачук
Прикл. механика, 116-121, 2005
52005
Ударное и динамическое взаимодействие трамвая с принимающим рельсом в месте изолированной стыковой неровности с учетом эксплуатационных факторов
ВП Шпачук, АВ Коваленко
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 229-235, 2005
52005
Двумерное преобразование Лапласа в задачах теории упругости
ВП Шпачук, ЯВ Плотницкая
Коммунальное хозяйство городов, 269-274, 2006
42006
Статистический анализ геометрических параметров стыков трамвайного пути
ВП Шпачук, АВ Коваленко
Коммунальное хозяйство городов, 176-180, 2003
42003
Дослідження впливу експлуатаційних факторів на статичні і динамічні прогини рейкової колії в зоні стикової нерівності
ВП Шпачук, ОО Чупринін, ТО Супрун
Вібрації в техниці та технологіях, 100-108, 2014
22014
Щодо дослідження впливу ризиків на витрати об'єктів логістичної системи
ВП Шпачук, ЯВ Санько
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 26-27, 2012
22012
МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ" ЛЮДИНА-АВТОМОБІЛЬ-ДОРОГА-ПРИЗЕМНИЙ ПРОСТІР" У ЗАМКНУТОМУ СТАНІ
ВП Шпачук, ІЕ Линник
Вестник Донецкого института автомобильного транспорта, 31-35, 2009
22009
Методичні вказівки до курсового проекту “Механічний розрахунок повітряних ліній електропередач” з курсу Технічна механіка
ВП Шпачук, ВА Скляров
22002
Теоретична механіка: навч.-метод. посібник і завдання для контрольних і самостійних робіт.
ВП Шпачук, МС Золотов, ОІ Рубаненко, АО Гарбуз
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2001
22001
Теоретична механіка. Кінематика: конспект лекцій (для студентів-бакалаврів денної і заочної форм навчання за спеціальностями 192–Будівництво та цивільна інженерія, 185 …
ВП Шпачук, ОІ Рубаненко, АО Гарбуз
12018
Особливості динамічної взаємодії на четвертій фазі проходження вагоном стикової нерівності
ВП Шпачук, ОО Чупринін, ТО Супрун, АО Гарбуз
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
Рівні статичної взаємодії трамвая з рейковою колією на четвертій фазі проходження вагоном стикової нерівності
ВП Шпачук, ОО Чупринін, ТО Супрун, АО Гарбуз
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2016
12016
Методи й установки для випробувань на багатокоординатний зовнішній вібраційний вплив
ВП Шпачук, ВВ Дудко, ІВ Костенко
Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектури, 12-20, 2015
12015
Механическое взаимодействие трамвая с рельсовой колеей на второй фазе прохождения вагоном стыковой неровности
ВП Шпачук, АА Чупрынин, ТА Супрун
Транспорт Урала, 7-12, 2014
12014
Щодо формування принципів управління товарними запасами елементів логістичної системи
ВП Шпачук, ЮО Давідіч
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 24-25, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20