Подписаться
Володимир Бех, Volodymyr Bekh
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Генезис соціального організму країни: Монографія.–2-е вид. доп
ВП Бех
Запоріжжя: Просвіта, 288, 2000
1692000
Философия социального мира: гносеологический анализ
ВП Бех
Запорожье:«Тандем-У», 1999, 1999
1031999
Человек и вселенная
ВП Бех
Запорожье, 1998
921998
Человек и Вселенная: когнитивный анализ: Монография.–2-е изд. доп
ВП Бех
Запорожье: Просвіта, 2004
882004
Социальный организм: философско-методологический анализ
ВП Бех
Запорожье.:«Тандем-У, 1998
861998
Технократизм у дискурсі проблем вищої школи
ВП Бех, IВ Малик
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
662009
Соціальна робота і формування громадянського суспільства: монографія
ВП Бех, МП Лукашевич, МВ Туленков
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 2008
582008
Функціональна модель особистості: пошуки політикокультурних детермінант поведінки
ВП Бех, Є Шалімова
Видавництво Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова, 2009
472009
Соціальний організм країни
ВП Бех
Запоріжжя: ЗДУ 2000, 2000
472000
Фірма в дискурсі організменої ідеї: монографія
ВП Бех, АВ Гашенко
Бех ВП, Гашенко АВ–Суми: ВТД «Університетська книга, 2006
352006
Цілісність соціальної роботи: методологічні, теоретичні та праксеологічні аспекти
ВП Бех
Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття: проблеми теорії і …, 2002
332002
Соціальна робота
ВП Андрущенко, ВП Бех, МП Лукашевич, ІІ Мигович, ІМ Пінчук
К.: УДЦССМ, 2001
302001
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
282009
На порозі сингулярності: планетарна спільнота у вирі Всесвіту
ВП Бех, ЮВ Бех
Київ: Леся, 2014, 2014
242014
Соціальне управління у контексті саморегуляції соціального організму країни
ВП Бех, ЮВ Бех, С Попов
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2012. Запоріжжя:«Просвіта», 2012, 2012
242012
Саморегуляція соціального організму навчального закладу: монографія
ВП Бех, ЛМ Семененко
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
242009
Філософський аналіз походження соціальних проблем вищої школи
В Бех
Вища освіта України, 13-19, 2005
242005
Морфологія соціального світу
ВП Бех
Видавництво НПУ імені МП Драманова, 2011
192011
Механізм ціннісно-смислової детермінації управління навчальним закладом
ВП Бех, ЛМ Семененко
Практична філософія, 22, 2006
182006
Содержание социального мира
ВП Бех
Новая парадигма, 4, 1997
181997
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20