Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології
Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІ культури і мистецтва
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Віолончель у камерно-ансамблевій культурі України: монографія
ОК Зав’ялова
К.: ІМФЕ ім. МТ Рильського НАНУ, 2009
92009
Обрядові пісенні жанри Сумщини: географія основних ритмотипів
ОВ Гончаренко
НМАУ імені ПІ Чайковського, 2010
32010
Экология и ленд-арт. Пути решения
НМ Кохан
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство …, 2009
32009
Оперное тело на сцене и на экране/Валерий Панасюк
В Панасюк
Науковий вісник Національної музичної академії України імені ПІ Чайковського …, 0
3
Німе кіно та опера: специфіка взаємодії/Валерій Панасюк
В Панасюк
Науковий вісник Національної музичної академії України імені ПІ Чайковського …, 0
2
Антична тематика та діалог культур в оперній творчості Ш. Гуно
ОЮ Енська
автореф. дис.… канд. мистецтвознавства: спец. 17.00. 02–муз. мистецтво …, 0
2
Традиції віденської салонної культури і віолончельне мистецтво Львова кінця XVIІ—першої половини ХІХ ст.
ОК Зав’ялова
Культура України, 240-248, 2010
12010
Ленд-арт в Могрице-9 лет. Особенности его произведений
НМ Кохан
Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство …, 2007
12007
Досвід діалектного районування на підставі мелічних параметрів (весільні пісні Сумської області)
О Гончаренко
Проблеми етномузикології, 169-182, 2018
2018
Ритмика свадебных напевов северо-востока Украины (мелогеографический аспект)
ОВ Гончаренко
2017
Функції дизайну у сучасному світі / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 29-30 березня 2017 р., м. Суми
ВЮ Панасюк, ОК Зав'ялова, АМ Никифоров, ОВ Капран
СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017
2017
Творчість Сергія Прокоф'єва і Дмитра Шостаковича в контексті музичної культури україни: традиції та сучасність / Збірник наукових статей за матеріалами всеукраїнської наукової …
ВЮ Панасюк, ОК Зав'ялова, ОЮ Енська
СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017
2017
Тенденции развития Ленд-арта
Н Кохан
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 114-120, 2014
2014
Драматургічна роль мотиву гри в операх Фроманталя Галеві
ОЮ Енська
Часопис Національної музичної академії України імені ПІ Чайковського, 3-9, 2014
2014
Людвіг ван Бетховен і віолончелісти його оточення
О Зав’ялова
Українське музикознавство, 134-146, 2014
2014
Віолончельна україніана ПІ Чайковського
ОК Зав’ялова
Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 172-175, 2014
2014
Українське віолончельне мистецтво і традиції Петербурзької школи КЮ Давидова
ОК Зав’ялова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 49-56, 2014
2014
Європейська балетна музика від джерел до початку XX ст.: еволюція жанру
ОК Зав’ялова
Культура України, 268-273, 2014
2014
Німецька віолончельна школа ХІХ ст.: виконавсько-педагогічні аспекти
ОК Зав’ялова
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 9-22, 2014
2014
Художнє та нехудожнє в системі театральних комунікацій
В Панасюк
Акта, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20