Наука молода
Наука молода
Науковий журнал Тернопільського національного економічного університету
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості формування економічної безпеки підприємства
І Шевченко
Наука молода, 2010
762010
Фінансовий механізм інвестування інноваційного розвитку: теоретико-методологічний підхід до управління [Електронний ресурс]
С Гладій
Наука молода, 2005
332005
Поняття та склад фінансової звітності в умовах гармонізації бухгалтерського обліку
В Андрієнко
В. Андрієнко//Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ, 153-157, 2008
282008
Аудит в Україні–проблеми та перспективи розвитку
ОА Шевчук, Н ЗДИРКО
Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського …, 2010
222010
Стратегія інноваційної безпеки як подолання асиметрії конкурентоспроможності підприємств у міжрегіональному розвитку
Б Язлюк
Зб. наук. праць молодих вчених Наука молода.–Тернопіль: Економічна думка …, 2012
212012
Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг
ОФ Овсянюк-Бердадіна
спец. 08.00. 03/ОФ Овсенюк-Бердадіна.–Тернопіль, 2009.–Режим доступу: h ttp …, 0
21
Перспективи розвитку венчурних фондів в Україні як джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств
О Романішин
Наука молода, 2004
202004
Перспективи венчурних фондів в Україні як джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств
ОВ Романішин
Наука молода, 2004
20*2004
Оцінювання методичного забезпечення стратегічного планування в Україні
Л Лаврів
Наука молода: зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського національного …, 2008
182008
Конкуренція як рушійна сила розвитку банківських послуг в Україні
Н Андрушків
Наука молода, 2007
182007
Економічний зміст інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств та напрямки її трансформації/Борис Язлюк
Б Язлюк
Зб. наук. праць молодих вчених „Наука молода‖.–Вип 6, 47-51, 2006
182006
Методологія дослідження інвестиційних процесів в Україні: стан і напрямки розвитку
Б Погріщук, В Козловський
Наука молода.–2007.–Вип 7, 125-130, 2007
172007
Застосування диверсифікації при реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства
Б Язлюк
Наука молода: зб. наук. праць молодих вчених.–Вип 14, 198-202, 2010
162010
Національні інтереси України в сфері фіскальної безпеки
О Баранецька
Наука молода, 2008
162008
Теоретичні основи контролінгу грошових потоків підприємства
К Кріченець
Наука молода, 2007
162007
Методологічні підходи до визначення поняття “партнерство”
Г Татаринцева
Наука молода, 2007
162007
Використання дискримінантного аналізу у методиці проведення внутрішнього аудиту
Р Романів
Наука молода, 2006
162006
Напрямки забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту
СП Міщенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 206-209, 2011
152011
Складові елементи структури фінансового механізму державного управління
В Кириленко
Наука молода: зб. наук. пр.–2008.–Вип 9, 23-30, 2008
152008
Теоретичні аспекти фінансового механізму державного регулювання економіки регіону [Електронний ресурс]
О Бречко
Наука молода, 2004
152004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20