Кафедра практичної психології та педагогіки
Кафедра практичної психології та педагогіки
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Підтверджена електронна адреса в ldubgd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців: монографія. 2-е видання.
ММК Р.С. Гуревич, М.Ю. Кадемія
ЛДУ БЖД, 2015
170*2015
Методологічні засади поняття педагогічні умови”
А Литвин, О Мацейко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 43-63, 2013
1032013
Методологічні засади поняття педагогічні умови”
А Литвин, О Мацейко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 43-63, 2013
1032013
Методологічні засади поняття педагогічні умови”
А Литвин, О Мацейко
Педагогіка і психологія професійної освіти, 43-63, 2013
1032013
Інформаційно-комунікаційні технології навчання: словник-глосарій
МЮ Кадемія, М Козяр, Т Рак
Львів: Сполом, 2011
752011
Теоретичні та методичні засади професійної підготовки особового складу підрозділів з надзвичайних ситуацій
ММ Козяр
Дисс. докт. пед. наук).–К, 2005
682005
Інформатизація професійно-технічних навчальних закладів буді¬ вельного профілю
АВ Литвин
Компанія «Манускрипт», 2011
652011
Екстремально-професійна підготовка до діяльності у надзвичайних ситуаціях
ММ Козяр
Львів: Сполом 376, 12, 2004
592004
Історія України
ВМ Литвин, ВМ Мордвінцев, АГ Слюсаренко
К.: Знання-Прес, 418, 2002
572002
Віртуальний університет: навч.-метод. посіб./[ММ Козяр, ОБ Зачко, ТЄ Рак]
ММ Козяр
Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 168, 54, 2009
392009
Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження: монографія
ВК Грищук, ОФ Пасєка
ЛьвДУВС, 2013
382013
Військова психологія і педагогіка
МЙ Варій, ММ Козяр, МС Коваль
Л.: Вид–во «Сполом, 602-621, 2003
352003
Військова психологія і педагогіка
МЙ Варій, ММ Козяр, МС Коваль
Л.: Вид–во «Сполом, 602-621, 2003
352003
Наступність у професійній підготовці фахівців машинобудівного профілю в системі «ВПУ–вищі заклади освіти»
АВ Литвин
АВ Литвин, 2002
262002
Інформаційні технології навчання: інтегрований підхід
РС Гуревич, МЮ Кадемія, ММ Козяр
Гуревича РС–Львів: Вид-во «СПОЛОМ»,–2011.–484 с, 2011
252011
Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації
І Лук'яненко, Д Віт, О Прімєрова, Р Семко, В Токарчук, О Фарина, ...
232017
Організація самостійної роботи студентів технічного коледжу у процесі навчання суспільних дисциплін
АЯ Цюприк
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 04.«Теорія і методика професійної …, 2005
232005
Застосування мультимедійних телекомунікаційних технологій у навчально-виховному процесі
ММ Козяр, АД Кузик
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2006
182006
Інформаційне освітнє середовище сучасного навчального закладу: навчально-методичний посібник
МЮ Кадемія, ММ Козяр, ТВ Ткаченко, ЛС Шевченко
Львів: Вид-во «СПОЛОМ, 2008
172008
Психічне здоров’я у старшому юнацькому віці як предмет психологічного аналізу
РІ Сірко
Л.2002.-282 с, 2002
162002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20