Мария Александровна Данова
Мария Александровна Данова
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"
Підтверджена електронна адреса в khai.edu
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методика выбора приоритетов при прогнозировании научно-технического развития крупномасштабных объектов на основе технологии форсайт
МА Данова
Авиационно-космическая техника и технология, 227–231-227–231, 2013
122013
Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні: монографія
МО Кизим, ІЮ Матюшенко, ІВ Шостак, МО Данова
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2015
102015
Проблемы комплексной компьютеризации процесса прогнозирования научно-технического развития региона
ИВ Шостак, МА Данова
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 236–240-236–240, 2012
62012
Foresight-research for green IT engineering development
I Shostak, M Danova, Y Kuznetsova
Green IT Engineering: Concepts, Models, Complex Systems Architectures, 21-41, 2017
52017
Results on Foresight-Research for Nanotechnology Industry Development for the Next Economy in Ukraine
I Shostak, I Matyushenko, M Danova
British Journal of Economics, Management & Trade 11 (1), 1-15, 2016
42016
Подход к автоматизации процесса прогнозирования научно-технического развития региона на основе форсайт технологии
МА Данова, ИВ Шостак
Зб. наук. праць військового інстітуту КНУ ім. ТГ Шевченко.–Вип. 38.–К, 151-154, 2012
32012
FORESIGHT FORECASTING OF PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS IN COUNTRIES OF THE WORLD AND UKRAINE
MO Kyzym, IY Matyshenko, IV Shostak, MO Danova
Х.: ВД «ІНЖЕК», 2015
22015
Підхід до автоматизації методології форсайт щодо визначення науково-технологічних пріоритетів наноіндустрії
ІЮ Матюшенко, ІВ Шостак, МО Данова
Проблеми економіки, 121-130, 2014
22014
Информационная технология поддержки форсайт-проектов в Украине
ИВ Шостак, МА Данова
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2013
22013
Synthesis system models of choice the priorities at realization of national foresight-researches
I Shostak, M Danova
ECONTECHMOD: An International Quarterly Journal on Economics of Technology …, 2015
12015
Подход к комплексной автоматизации национальных форсайт-проектов
ИВ Шостак, МА Данова
Авиационно-космическая техника и технология, 179–188, 2014
12014
Подход к формированию стратегии применения методологий разработки с учетом особенностей программных проектов
ИВ Шостак, МА Данова
Авиационно-космическая техника и технология, 179–185-179–185, 2010
12010
Разработка типового фрагмента мультиагентной системы поддержки принятия координирующих решений по организации производства на промышленном предприятии
IV Shostak, MO Danova, RB Capitan
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 6 (46), 210-214, 2017
2017
Підхід до побудови тривимірних комп'ютерних моделей реальних об'єктів по фотозображенням
DI Katsal, MO Danova, MV Potapova, LV Mandrikova
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 6 (46), 177-180, 2017
2017
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СРЕДА СОЗДАНИЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯРЕШЕНИЙ НА ВИРТУАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ІВ Shostak, MO Danova, RB Captain
Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 5 (45), 119-123, 2017
2017
Представление структур прецедент–модификации в понятиях их сходства и эквивалентности
ЮВ Бабенко, ИВ Шостак, МА Данова
Системи озброєння і військова техніка, 146-151, 2017
2017
Организация эффективного управления виртуальными предприятиями на основе концепции Green Industrial Technology
ВН Павленко, ИВ Шостак, МА Данова, МО И.
5-я междунар. научн.-техн. конф "Информационные системы и технологии", 2016
2016
Концепция создания виртуального предприятия для машиностроительной отрасли
ВН Павленко, ИВ Шостак, ОИ Морозова, ДМ А.
XXVI международная конференции «Новые технологи в машиностроении», с. 37, 2016
2016
Foresight-research for Green IT engineering development in Ukraine
I Shostak, M Danova, K Yu.
ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні технології в економіці …, 2016
2016
Підхід до інформатизації логістичних процесів на віртуальних підприємствах
ВМ Павленко, ІВ Шостак, МО Данова, ОІ Морозова
ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні інформаційні технології в економіці …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20