Наталія Дзюбенко, Дзюбенко Н.В., Natalie Dzyubenko, Dzyubenko, N., Dzubenko, N., Dziubenko, N
Наталія Дзюбенко, Дзюбенко Н.В., Natalie Dzyubenko, Dzyubenko, N., Dzubenko, N., Dziubenko, N
State Museum of Natural History National Academy of Sciences of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвентаризація гнізд чорного лелеки Ciconia nigra (L.) в Україні
НВ Дзюбенко, АА Бокотей, ВВ Бучко, МФ Весельський, ОЛ Кратюк, ...
Troglodytes. Праці ЗУОТ, 9-18, 2011
92011
Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра
АА Бокотей, НВ Дзюбенко, ІМ Горбань, ІВ Кучинська, АТВ Башта, ...
АА Бокотей, НВ Дзюбенко, ІМ Горбань, ІВ Кучинська, А-ТВ Башта, ВО …, 2010
92010
Сучасний стан вивченості гніздової орнітофауни рівнинної частини басейну Верхнього Дністра
АА Бокотей, ІВ Кучинська, НВ Дзюбенко
Пріоритети орнітологічних досліджень.–Львів-Кам'янець Подільський, 5-23, 2003
82003
Spatio-temporal variation in nestling sex ratio among the Black Stork Ciconia nigra populations across Europe
Journal of Ornithology 156 (Issue 2), pp 381-387, 2015
62015
Сучасне поширення та чисельність лелеки чорного, Ciconia nigra (L.), в межах північно-східного макросхилу Українських Карпат
АА Бокотей, НВ Дзюбенко, ВВ Бучко, ІВ Скільський
Знахідки тварин Червоної книги України, 22-25, 2008
52008
Чорний лелека в Укра¿ ні
АА Бокотей, НВ Дзюбенко
Львів, 2007
52007
Причини змін чисельності та поширення чорного крячка (Chlidonias niger L.) на заході України
Н Дзюбенко
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.-2003.-Випуск 32, 139-146, 2003
52003
Чорний лелека в Українських Карпатах: сучасний стан і охорона
АА Бокотей, НВ Дзюбенко
Біорізноманіття Українських Карпат. Мат. наук. конф., присвяченої, 35-38, 2005
42005
Badania i ochrona bociana czarnego Ciconia nigra (L.) na Ukrainie
A Bokotej, N Dziubenko
Roczniki Bieszczadzkie 20, 2012
32012
Гнездование колпицы на западе Украины
ВН Грищенко, НВ Дзюбенко, АА Бокотей, ЕД Яблоновская-Грищенко
Орнитология в Северной Евразии. Мат-лы XIII Международ ной орнитологической …, 2010
32010
Журавчак РО Чорний лелека Ciconia nigra (L.) в Рівненській області
НВ Дзюбенко, АА Бокотей
Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій …, 2009
32009
Про сучасне поширення крячка білощокого Chlidonias hybridа в Україні
ДН Горбань І.
Troglodytes 5, 44-47, 1995
3*1995
Рідкісні та зникаючі види тварин Львівської області
Львів: Ліга-Прес, 2013
2*2013
Кучинська IВ Значення риборозплідних ставів для видового різноманіття водно-болотяних орнітокомплексів басейну верхнього Дністра
АА Бокотей, НВ Дзюбенко, НЮ Соколов
Пріоритети орнітологічних досліджень: Матер. і тези доп. VIII наук. конф …, 2003
22003
ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ КРЯЧКІВ У ПЕРЕДКАРПАТСЬКИЙ ЧАСТИНІ р. ДНІСТЕР
НВ Дзюбенко
ÌÀÒÅвÀËÈ III ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ² ÌÎËÎÄÈÕ ÎÐͲÒÎËÎò ÓÊÐÀÍÈ, 48, 1998
21998
Nesting habitats of Black Stork (Ciconia nigra L.) in Ukrainian forest zone (Polissia) revealed by an overlay analysis in GIS
A Bokotey, I Strus, N Dzubenko
Наукові записки Державного природознавчого музею, 23-32, 2017
12017
Detection of forest loss on Black Stork breeding sites in the Rivne region (Polissia) by a GIS analysis
DN Strus Iu., Bokotey A.
Наукові записки ДПМ 33, 75-80, 2017
1*2017
Нові форми природничомузейної виставкової діяльності
АА Бокотей, НВ Дзюбенко, ОС Климишин, НМ Черемних
Наукові записки Державного природознавчого музею, 59-68, 2014
12014
Значення стариць у підтриманні різноманіття птахів басейну Верхнього Дністра
АА Бокотей, ІВ Кучинська, НВ Дзюбенко
Бранта: Cборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции, 2003
12003
Дослідження та охорона чорного лелеки Ciconia nigra L. в Україні: 2005-2016 роки
АА Бокотей
Наукові записки Державного природознавчого музею, 3-10, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20