Подписаться
Колоша (Филюк) Василина / Vasylyna (Fyliuk) Kolosha
Колоша (Филюк) Василина / Vasylyna (Fyliuk) Kolosha
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The interrelation between economic growth and national economic competitiveness: the case of Ukraine
H Fyliuk, I Honchar, V Kolosha
Journal of Competitiveness 11 (3), 53, 2019
262019
Теоретико-методологічні засади концентрації ринків
В Филюк
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2011
112011
Глобалізація, конкуренція і економічна концентрація: діалектика взаємозв'язку
В Филюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2011
102011
Концентрація у банківському секторі України: сучасний стан та шляхи регулювання
В Базилевич, В Филюк
Банківська справа 2, 3-18, 2012
92012
Sustainable Business Model of Modern Enterprises in Conditions of Uncertainty and Turbulence
O Pimenowa, S Pimenov, H Fyliuk, MW Sitnicki, V Kolosha, D Kurinskyi
Sustainability 15 (3), 2654, 2023
42023
Концентрація на ринку телекомунікаційних послуг України: стан та проблеми регулювання; Market concentration at Ukrainian telecommunication market: current situation and …
ВВ Филюк
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2013
42013
Базові чинники концентрації ринків
ВВ Филюк
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
32013
Економіко-організаційне забезпечення контролю за концентрацією ринків в Україні
ВВ Филюк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 278-285, 2013
12013
РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ
ВВ Колоша
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ 265, 65-74, 2023
2023
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ
ГМФ Василина В. Колоша
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, 57-66, 2022
2022
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИРИНКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
В Колоша
Вісник Одеського національного університету. Економіка 24 (4(77)), 13-19, 2019
2019
Оцінка горизонтальних злиттів: міжнародний досвід та Україна
В Колоша
Причорноморські економічні студії, 5-10, 2019
2019
Intellectual property rights and competition policy
OB V. Kolosha
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2017
2017
КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКОВ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ
ВВ Филюк
Экономика. Управление. Право, 41-45, 2013
2013
Роль міжнародних організацій у регулюванні концентрації ринків
ВВ Филюк
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 171-179, 2013
2013
Суперечності інтересів учасників концентрації ринку та особливості їх прояву в Україні
ВВ Филюк
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 216, 2013
2013
Вплив процесів ринкової концентрації на конкурентоспроможність національної економіки
ВВ Филюк
Теоретичні та прикладні питання економіки, 358-367, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17