Подписаться
Yurii Ivashuk / Юрій Івашук
Yurii Ivashuk / Юрій Івашук
Західноукраїнський національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України
ОВ Длугопольський, ЮП Івашук
Економіка України, 13-24, 2012
292012
Історія економіки та економічної думки
ВВ Козюк, ЛА Родіонова, ЮІ Гайда, ОП Длугопольський, ОІ Заклекта, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
182015
Експериментальна та поведінкова економіка: від Вернона Сміта до Даніеля Канемана
ОВ Длугопольський, ЮП Івашук
Вісник ТНЕУ, 180-193, 2014
122014
Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави
ЮП Івашук
Економічна теорія, 69-81, 2016
92016
Чинники виникнення та шляхи мінімізації корупції в секторі державних закупівель (на прикладі України)
ЮП Івашук
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 285-291, 2014
72014
Концептуальні засади розвитку державної антикорупційної політики
ЮП Івашук
Економічний вісник Донбасу, 40-47, 2013
72013
Корупція та конкурентоспроможність національних економік за умов глобалізації
ОВ Длугопольський, ЮП Івашук
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 1 (1 …, 2012
62012
Актуальність впровадження офіційної методики оперативної просторово-структурної оцінки рівня корупції як механізму підвищення ефективності антикорупційної діяльності в Україні
ОВ Длугопольський, ЮП Івашук
Нове в економічній кібернетиці, 25-36, 2011
52011
Cultural guidelines and "institutional traps" of socio-economic systems
O Dlugopolskyi, Y Ivashchuk, T Dlugopolskyi
SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD: THEORETICAL BASIСS AND …, 2014
3*2014
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СТРУКТУР В СИСТЕМІ «ІННОВАЦІЇ—ФІНАНСИ—ВИРОБНИЦТВО»
ЯР Біленська, МК БОНДАРЧУК
Science, 25, 2012
32012
Вплив корупції на конкурентоспроможність у контексті інноваційної діяльності та розвитку інформаційних технологій
ЮП Івашук
НТУ" ХПІ", 2012
32012
Передумови виникнення корупції в Україні у світлі нової інституціональної економічної історії
ЮП Івашук
Science, 23, 2011
32011
«Розгул» корупції та рейдерства як фактор неефективності захисту прав власності
ОВ Длугопольський, ЮП Івашук
ДонНТУ, 2013
22013
Клієнтарні зв’язки як можливий чинник виникнення корупції
ЮП Івашук
Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: М-ли ІІІ міжнар …, 2012
2*2012
ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КОРУПЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУЧАСНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМАХ
ЮП ІВАШУК
Л, 2015
12015
Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної економік
ВВ Козюк, ОВ Длугопольський, ЮІ Гайда, ОІ Заклекта, ЛА Родіонова, ...
Вектор, 2015
12015
Про необхідність врахування соціального капіталу в економічних дослідженнях інституціонального характеру
ОВ Длугопольський, ЮП Івашук
ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ У СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОЇ …, 2012
12012
СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЕКОЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ
Н Гудзь, НО Деркач, ОО Жихарєва, ВВ Козюк, ОВ Длугопольський, ...
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА, 95, 2021
2021
Внесок Річарда Талера в розвиток поведінкової економіки (Нобелівська премія з економіки 2017 р.)
Ю Івашук
Вісник Економіки, 155-162, 2019
2019
Особливості функціонування самостимулюючих економічних режимів в країнах, що розвиваються
ЮП Івашук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20