Подписаться
Олена Шароватова /  Olena Sharovatova /  Елена Шароватова
Олена Шароватова / Olena Sharovatova / Елена Шароватова
National university of civil protection of Ukraine / Національний університет цивільного захисту
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuczu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технологія безпосереднього управління процесом виховання студента
ВЮ СТРЕЛЬНІКОВ
152012
Визначення рекреаційного потенціалу Харківської області
ОВ Рибалова, ОП Шароватова, ОО Бондаренко
Научно-издательский центр «Sci-conf. com. ua», 2020
92020
Безпека життєдіяльності: посібник для самостійної роботи студентів
ВА Андронов
Харків, ХОГО «НЕТ»«ЕкоПерспектива, 2007
82007
Компетентнісний підхід при підготовці нового покоління фахівців у сфері цивільної безпеки
ОП Шароватова
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
62016
Безпека особистості як соціокультурний феномен
ОП Шароватова
Наукові записки. Серія" Психолого-педагогічні науки"(Ніжинський державний …, 2014
62014
До питання про формування культури безпеки життєдіяльності у студентів вищих навчальних закладів
ОП Шароватова
ВІСНИК, 167, 2011
62011
Підготовка соціальних педагогів до гувернерської діяльності
ОП Шароватова
Т. Шевченка. Луганськ, 2010
62010
Дослідження готовності майбутніх соціальних педагогів до здійснення гувернерської діяльності
ОП Шароватова
Вісник Харківської державної академії культури, 224-232, 2009
62009
Аналіз факторів небезпек та оцінка ризиків пожежовибухонебезпечного виробництва твердого біопалива з рослинної біомаси
БМ Цимбал, СР Артем’єв, ОП Шароватова, АР Баштова, СВ Розумний
Проблеми надзвичайних ситуацій, 185-195, 2017
52017
Перспективи розвитку зеленого туризму в Харківській області
ОВ Рибалова, ОП Шароватова, ОО Бондаренко
Internatiomal Science Group, 2020
32020
Небезпеки трудової діяльності медичних працівників та забезпечення безпечності лікарняного середовища
ОП Шароватова, АО Московка
Харків: НУЦЗУ, 2019., 2019
32019
Оценка риска для здоровья населения от влияния загрязненности почв города Харькова
О Рыбалова, С Артемьев, Е Бригада, М Сарапина, Е Шароватова, ...
Norwegian Journal of development of the International Science, 11-15, 2019
32019
Проблемные вопросы украинского общества в генезисе образования по вопросам безопасности
ЕП Шароватова
Перспективы развития высшей школы: материалы Х Международ-ной науч.-метод …, 2017
32017
Поняття в науці державного управління
Ю Древаль
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
32009
Особливості інтегрування ґендерного підходу до системи підготовки фахівців з питань безпеки
ОП Шароватова
Тернопіль: ТНПУ, 2020., 2020
22020
Використання відкритих освітніх ресурсів і цифрового освітнього середовища в умовах пандемії
ОД Малько, ОП Шароватова
Харьков: Изд-во НУА, 2020., 2020
22020
Ризикорієнтована ідентифікація джерел забруднення ґрунтів важкими металами
ОВ Рибалова, ОВ Бригада, МВ Сарапіна, ОП Шароватова
Научно-издательский центр «Sci-conf. com. ua», 2020
22020
Формування культури безпеки неповнолітніх правопорушників як складова їх соціально-педагогічного супроводу
ОП Шароватова
Одеса: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та …, 2018
22018
Запобігання негативних тенденцій у вітчизняній системі охорони праці
ОП Шароватова
Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета, 111-114, 2012
22012
Педагогічна творчість та проектування у навчально-виховній діяльності гувернера
ОП Шароватова
Зб. наук. праць ХДПУ ім. ГС Сковороди.–Вип 1 (28), 12-17, 2004
22004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20