Follow
Roksolana Perkhach
Roksolana Perkhach
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Method of Structural Semantic Analysis of Dental Terms in the Instructions for Medical Preparations.
RY Perkhach, D Kysil, D Dosyn, I Zavuschak, YP Kis, M Hrendus, ...
COLINS, 662-669, 2020
132020
Термінологія в інструкціях до медичних препаратів: лінгвокогнітивний та лінгвокультурний аспекти (на матеріалі української, польської, німецької мов)
Р Перхач, Ю Тарасівна, Р Перхач, Ю Тарасовна
Національний університет" Львівська політехніка", 2017
72017
Корпус інструкцій до медичних препаратів як метод дослідження медичної термінології
РЮТ Перхач
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2015
42015
Етапи розвитку терміна і терміносистеми у медицині та фармації
РЮТ Перхач
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
42014
The Methodology of Frequency Dictionaries to the Instructions to Medical Products
RY Perkhach, Y Shyika
2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2018
22018
Способи творення неологізмів у сучасній медичній термінології (на матеріалі української та польської мов)
РЮТ Перхач
Studia Slawistyczne. Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa 3, 253-267, 2016
22016
Застосування комп’ютерних технологій при дослідженні медичної термінології
Р Перхач
Людина. Комп’ютер. Комунікація: зб. наук. праць.—Львів: Вид-во НУЛП, 186-188, 2015
22015
Мовні засоби маніпуляції в пресі: контент-аналіз
РЮ Перхач, А Смирнова
Молодий вчений, 186-189, 2019
12019
Скорочення як засіб формування медичної термінології (на матеріалі німецькомовних та україномовних інструкцій для медичного застосування препарату)
РЮТ Перхач
Проблеми зіставної семантики, 232-237, 2013
12013
ABBREVIATION IN MODERN LINGUISTIC STUDIES
R Perkhach, I Petrovych
The 18 th International scientific and practical conference «MODERN SCIENCE …, 2020
2020
Полікультурний простір крізь призму лінгвокультурлогії
РЮТ Перхач, ОА Флис, ЮІ Шийка
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 147-150, 2019
2019
Структурні та семантичні особливості стоматологічних термінів
КДО Перхач Р.Ю.Т.
Молодий вчений 10, 183–185, 2019
2019
Порівняльний контент-аналіз передвиборчих програм лідерів президентських виборів в Україні та США 2019-2020
МТА Перхач Р.Ю.Т.
Молодий вчений 10, 497–500, 2019
2019
Семантичний аналіз медичних термінів в інструкціях до лікарських препаратів
СМ Перхач Р.Ю.Т.
Молодий вчений 10, 190–193, 2019
2019
Полікультурний простір крізь призму лінгвокультурлогії
ЮІШ Р.-Ю. Т. Перхач, О. А. Флис
Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 16, http://nbuv.gov.ua …, 2019
2019
Frequency Dictionaries to the Instructions to Medical Products.
RY Perkhach, Y Shyika
COLINS, 173-183, 2019
2019
Frequency Dictionaries to the Instructions to Medical Products
SY Perkhach R.-Y.T.
http://ceur-ws.org/Vol-2362/paper16.pdf, 2019
2019
Полікультурний простір крізь призму лінгвокультурології
ШЮІ Перхач Р.-Ю.Т., Флис О.А.
Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць 16 …, 2019
2019
The methology of frequency dictionaries to the instructions to medical products. (based on trilingual corpus)
SY Perkhach R.-Y.T.
XIII International Scientific and Technical Conference “Computer Science and …, 2018
2018
Ausbildung von könftigen Sozialatbeitern und Sozialpädagogen zur Arbeit mit der Familie an der Hochschule Neubrandenburg
PR Duzha-Zadorozhna M., Koschlan M.
Німецька мова в Україні: традиції, успіхи, завдання : матеріали наукової …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20