Цьонь (Дутка) Ганна Богданівна (Ann Tson(Dutka),Hanna Tson)
Цьонь (Дутка) Ганна Богданівна (Ann Tson(Dutka),Hanna Tson)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Обґрунтування модифікації методу мінімуму потенціальної енергії деформації (ММПЕД). Технічний сервіс машин для рослинництва. Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка
ТІ Рибак, ТА Довбуш, ГБ Цьонь
Х.: ХНТУСГ.–2013.–Вип 134, 260-266, 0
5
Torsional oscillations of an auger multifunctional conveyor’s screw working body with consideration of the dynamics of a processed medium continuous flow
OL Lyashuk, M Sokil, YY Vovk, AB Gupka, O Marunych
Ukrainian Food Journal, 2018
42018
Analytical and applied model of the process of the cut vegetable components feeding to the screw conveyor of the top gathering module
T Rybak, A Tson, M Stashkiv, O Tson
Вісник Тернопільського національного технічного університету 90 (2), 105-114, 2018
42018
Коррозия машиностроительных сталей в средах органических удобрений
П Попович, О Цень, Т Довбуш, А Цень
Motrol. Commission of Motorization and energetics in agriculture 16 (4), 219-225, 2014
42014
Машини та обладнання для тваринництва: навчально-методичний посібник до практичних робіт для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 133 Галузеве …
НІ Хомик, АД Довбуш, ГБ Цьонь
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017
32017
Обгрунтування вибору обладнання для проведення експериментальних досліджень активних плоских ножів
ОП Цьонь, МЯ Сташків, ГБ Цьонь
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
32014
Енергетичний спосіб розкриття статичної невизначеності несучих рамних стержневих систем мобільних сільськогосподарських машин
ПВ Попович, МЯ Сташків, ГБ Дутка, ТА Довбуш
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2012
32012
Evaluation of the Service Life of the Frames of Sections of Boom Field Sprayers
ТІ Rybak, АV Babii, ІМ Bortnyk, HB Ts’on, SI Konovalenko
Materials Science 55 (3), 374-380, 2019
22019
Планування багатофакторного експерименту з дослідження активних дообрізувачів гички
ОП Цьонь, ГБ Цьонь
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
22013
Програма експериментальних досліджень активних плоских ножів
ОП Цьонь, ПВ Попович, Г Цьонь
Збірник тез доповідей ⅩⅦ наукової конференції Тернопільського …, 2013
22013
Імітаційне моделювання при розрахунках на квазістатичну міцність конструктивних структур важконавантажених сільськогосподарських машин
ПВ Попович, ТІ Рибак, ТА Довбуш, ГБ Цьонь, НІ Хомик
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2013
22013
Вплив лінійних розмірів елементів рами на ефективність використання ММПЕД та його модифікації
ТА Довбуш, Г Цьонь, А Довбуш
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
22012
Кінематичний аналіз переміщення ножа обрізника по головці коренеплоду
ВМ Барановський, ГБ Цьонь
12019
Обґрунтування параметрів гичкозбирального модуля
ТІ Рибак, Г Цьонь
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
12018
Feasibility study of an auger conveyor performance of the haulm removing module
A Tson, N Khomuk, T Dovbush, O Tson
Scientific journal of the Ternopil national technical university, 101-106, 2018
12018
Вплив перерозподілу зусилля різання активного ножа дообрізувача гички буряків на його довговічність
ТІ Рибак, ОП Цьонь, МЯ Сташків, ГБ Цьонь
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
12014
Методика визначення внутрішніх силових факторів рами прт-10
ТА Довбуш, ГБ Цьонь
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
12013
Обгрунтування необхідності експерементальних досліджень характеристик втомного руйнування вузлів с/г машин
А Дутка, ОП Цьонь, ПВ Попович
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2010
12010
Визначення характеристик довговічності мобільних с/г машин
ПВ Попович, ОП Цьонь, А Дутка
Збірник тез доповідей XIV наукової конференції Тернопільського національного …, 2010
12010
Зниження металоємності гнучких транспортуючих механізмів
ТА Довбуш, НІ Хомик, ГБ Цьонь
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20