Григорій Півторак
Григорій Півторак
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов
Г Півторак
Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі “спільної колиски”.–К …, 2001
1052001
Українці: звідки ми і наша мова
Г Півторак
К.: Наук. думка 197, 79а, 1993
1011993
Формування і діалектна диференціація давньоруської мови:(Історико-фонетичний нарис)
ГП Півторак
Наукова думка, 1988
641988
Етимологічний словник української мови
ОС Мельничук
І, Київ1982, 1982
59*1982
Культура української мови
ВМ Русанівський
К.: Либідь, 9, 1990
201990
Занепад зредукованих ъ, ь і його вплив на формування фонологічних систем слов’янських мов
ГП Півторак
Мовознавство, 1998
161998
Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та білоруських писемних пам’яток
ГП Півторак
Мовознавство.—2005.—№ ¾, 80-84, 2005
142005
Деякі методологічні проблеми дослідження етно-і глотогенезу східних слов’ян на сучасному етапі
ГП Півторак
Мовознавство, 8-29, 2010
122010
Міфи й правда про трьох братів зі спільної колиски (про походження українців, росіян та білорусів)
Г Півторак
Київ: Рідна мова, 1998
111998
Мовна ситуація в Київській Русі та її вплив на давньоруську периферію
ГП Півторак
Мовознавство, 1997
111997
Коли ж виникла українська мова?
Г Півторак
Історія української мови: Хрестоматія/Упорядники СЯ Єрмоленко, АК Мойсіенко …, 1996
101996
Историческая типология славянских языков: Фонетика
АС Мельничук
Словообразование. Лексика и фразеология, 1986
10*1986
Origin of Ukrainians, Russians, Belarusians and Their Languages
H PIVTORAK
Myths and Truth about the Three Slavic Brothers from the “Common Cradle …, 2004
82004
Походження українського народу та української мови
Г Півторак
Вісник НАН України, 16-21, 1996
71996
Українці--звідки ми і наша мова: дослідження, факти, документи
ГП Півторак
PAT" Vipol", 2014
62014
Витримки з виступів на круглому столі «Міфологізація 17. походження українців»
Г Півторак
Новітні міфи та фальшивки про походження українців: Збірник статей.–К …, 2008
5*2008
Правопис
ГП Півторак
Українська мова. Енциклопедія/редкол.: ВМ Русанівський, ОО Тараненко …, 2000
52000
Діалектна ситуація в Київській Русі
ГП Півторак
Мовознавство, 1993
51993
Морфологія інфінітива в східно-слов’янських мовах:(Порівняльно-історичний нарис)
ГП Півторак
К.: Наук. думка, 1974
41974
З історії слів хор, хорей, хореографія
ГА Півторак
Рідне слово.–Вип 9, 48-53, 0
4
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20