Григорій Півторак
Григорій Півторак
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Verified email at nas.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Українці: звідки ми і наша мова
Г Півторак
К.: Наук. думка 197, 79а, 1993
1111993
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов
Г Півторак
Міфи і правда про трьох братів слов’янських зі “спільної колиски”.–К …, 2001
1102001
Етимологічний словник української мови: А-Г
ОС Мельничук
Наук. думка, 1982
81*1982
Формування і діалектна диференціація давньоруської мови:(Історико-фонетичний нарис)
ГП Півторак
Наукова думка, 1988
721988
Культура української мови
ВМ Русанівський
К.: Либідь, 26-33, 1990
191990
Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та білоруських писемних пам’яток
ГП Півторак
Мовознавство.—2005.—№ ¾, 80-84, 2005
142005
Занепад зредукованих ъ, ь і його вплив на формування фонологічних систем слов’янських мов
ГП Півторак
Мовознавство, 1998
141998
Мовна ситуація в Київській Русі та її вплив на давньоруську периферію
ГП Півторак
Мовознавство, 1997
131997
Деякі методологічні проблеми дослідження етно-і глотогенезу східних слов’ян на сучасному етапі
ГП Півторак
Мовознавство, 8-29, 2010
112010
Міфи й правда про трьох братів зі спільної колиски (про походження українців, росіян та білорусів)
Г Півторак
К, 1998
111998
Коли ж виникла українська мова?
Г Півторак
Історія української мови: Хрестоматія/Упорядники СЯ Єрмоленко, АК Мойсіенко …, 1996
111996
Origin of Ukrainians, Russians, Belarusians and Their Languages
H Pivtorak
Myths and Truth about the Three Slavic Brothers from the “Common Cradle …, 2004
82004
Українці--звідки ми і наша мова: дослідження, факти, документи
ГП Півторак
PAT" Vipol", 2014
72014
Походження українського народу та української мови
Г Півторак
Вісник НАН України, 16-21, 1996
71996
Діалектна ситуація в Київській Русі
ГП Півторак
Мовознавство, 1993
71993
Историческая типология славянских языков: фонетика, словообразование, лексика и фразеология
ОС Мельничук, ВТ Коломієць
Наукова думка, 1986
7*1986
Витримки з виступів на круглому столі «Міфологізація 17. походження українців»
Г Півторак
Новітні міфи та фальшивки про походження українців: Збірник статей.–К …, 2008
5*2008
Українсько-південнослов’янські лексичні паралелі як джерело реконструкції ранньої історії слов’янських племен
ГП Півторак
Мовознавство: науково− теоретичний журнал, 13-23, 2008
42008
Давньоруська народність: реальність чи міф?
ГП Півторак
Вісник Міжнародної асоціації україністів, 28-36, 1991
41991
Форми інфінітива в українській мові
ГП Півторак
Мовознавство, 1968
41968
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20