Подписаться
Григорій Півторак
Григорій Півторак
Другие именаH. Pivtorak, G. Pivtorak
Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов
Г Півторак
К.: Академія, 2001
200*2001
Українці: звідки ми і наша мова
Г Півторак
К.: Наук. думка 197, 79а, 1993
1971993
Етимологічний словник української мови: Кора-М
ОС Мельничук
Наук. думка, 1982
195*1982
Формування і діалектна диференціація давньоруської мови:(Історико-фонетичний нарис)
HP Pivtorak
Naukova Dumka, 1988
901988
Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та білоруських писемних пам’яток
ГП Півторак
Мовознавство.—2005.—№ ¾, 80-84, 2005
222005
Коли ж виникла українська мова?
Г Півторак
Історія української мови: Хрестоматія/Упорядники СЯ Єрмоленко, АК Мойсієнко …, 1996
201996
Культура української мови
ВМ Русанівський
К.: Либідь, 9, 1990
201990
Историческая типология славянских языков: фонетика, словообразование, лексика и фразеология
OS Melʹnychuk
(No Title), 1986
19*1986
Занепад зредукованих ъ, ь і його вплив на формування фонологічних систем слов’янських мов
ГП Півторак
Мовознавство, 1998
181998
Міфи й правда про трьох братів зі спільної колиски (про походження українців, росіян та білорусів)
Г Півторак
К, 1998
161998
Мовна ситуація в Київській Русі та її вплив на давньоруську периферію
ГП Півторак
Мовознавство, 1997
151997
Деякі методологічні проблеми дослідження етно-і глотогенезу східних слов’ян на сучасному етапі
ГП Півторак
Мовознавство, 8-29, 2010
142010
Білорусько-український словник
ГП Півторак, ОІ Скопненко
Вид-во" Довіра", 2007
14*2007
Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов
H Pivtorak
Myths and Truth about ree Slavic Brothers from the “Common Cradle, 2004
14*2004
Українці--звідки ми і наша мова: дослідження, факти, документи
ГП Півторак
PAT" Vipol", 2014
13*2014
Діалектна ситуація в Київській Русі
ГП Півторак
Мовознавство 2, 6-13, 1993
131993
Правопис
П ГП
Ukrains' ka mova. Entsiklope-diia, Kiev, 477-479, 2000
11*2000
Сім барв веселки
Г Півторак
Мовознавство, 1969
111969
Походження українського народу та української мови
Г Півторак
Вісник НАН України, 16-21, 1996
91996
Виникнення писемності у східних слов’ян за сучасними науковими даними
ГП Півторак
Мовознавство, 1984
8*1984
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20