Олена Вікторівна Вільхова, Вильховая Елена Викторовна, O.V. Vilkhova
Олена Вікторівна Вільхова, Вильховая Елена Викторовна, O.V. Vilkhova
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Украинская
Verified email at umsa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Морфофункціональна характеристика піднебінних залоз щурів в нормі та при трансплантації кріоконсервованої плаценти
ОВ Вільхова, ЕВ Вильховая
82009
Досвід впровадження дистанційної форми навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології
ГА Єрошенко, ВІ Шепітько, ОС Якушко, ОД Лисаченко, ТА Скотаренко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
42020
Вплив студентських наукових гуртків вищої школи на процес становлення та формування молодого науковця
ВІ Шепітько, НВ Борута, ЄВ Стецук, ОВ Вільхова, ТА Скотаренко
Scientific Publishing Center “Sci-conf. com. ua”, 2020
22020
Специфіка організації самостійної роботи студентів медичного факультету на кафедрі гістології, цитології та ембріології
ВІ Шепітько, ОД Лисаченко, ГА Єрошенко, НВ Борута, ЛБ Пелипенко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2017
22017
Морфологічна характеристика деяких органів щелепно-лицевої ділянки після підшкірної імплантації кріоконсервованої плаценти
ВІ Шепітько, ВИ Шепитько, АО Коваленко, АА Коваленко, ОВ Вільхова, ...
Буковинський державний медичний університет, 2007
22007
Ultrastructural remodeling of rat submandibular glands in chronic ethanol intoxication
GA Yeroshenko, KV Shevchenko, OD Lisachenko, OV Vilhova, ...
Мир медицины и биологии 16 (3 (73)), 175-178, 2020
12020
Сруктурні зміни судин обмінної ланки гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепної залози щурів після дії 1% ефіру метакрилової кислоти
ЯАІ Єрошенко Г.А., Крамаренко Д.Р., Шевченко К.В., Вільхова О.В.
Світ медицини та біології 2 (68), 183-186, 2019
1*2019
ДИСФУНКЦІЯ СЛИННИХ ЗАЛОЗ–АКТУАЛЬНА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
ГА Єрошенко, КВ Шевченко, ДР Крамаренко, ОВ Вільхова, АІ Ячмінь
Вісник проблем біології і медицини 2 (150), 22-26, 2019
12019
Сучасні погляди на гістологічні особливості органів чоловічої статевої системи
ОВ Вільхова
Мир медицины и биологии 13 (1 (59)), 2017
12017
Мотиваційна готовність студентів першого курсу до навчання у медичному вузі
ВІ Шепітько, ВИ Шепитько, ГА Єрошенко, ГА Ерошенко, СМ Білаш, ...
Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна…, 2015
12015
Основні молекулярні механізми розвитку діабетичних ускладнень
ЮР Согуйко, ЮР Согуйко, МВ Логаш, РР Согуйко, ОВ Вільхова, ...
Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна…, 2015
12015
Морфофункціональна характеристика слинних залоз твердого піднебіння в нормі та при асептичному запаленні
ОВ Вільхова
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної…, 2007
12007
Алгоритм викладання предмету Гістологія, цитологія та ембріологія за умови дистанційної форми навчання
ВІ Шепітько, НВ Борута, ЄВ Стецук, ОС Якушко, ОВ Вільхова, ...
Полтавський державний медичний університет, 2021
2021
Шляхи підвищення позитивної мотивації у здобувачів вищої освіти на кафедрі гістології, цитології та ембріології
ВІ Шепітько, ОС Якушко, НВ Борута, ЄВ Стецук, ОВ Вільхова, ...
Харківський національний медичний університет, 2021
2021
Реалізація принципів дотримання академічної доброчесності-запорука якості сучасного освітнього процесу на кафедрі гістології, цитології та ембріології
ВІ Шепітько, НВ Борута, ЄВ Стецук, ОВ Вільхова, ТА Скотаренко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
Використання технологій дистанційного навчання у процесі вивчення гістології, цитології та ембріології
ВІ Шепітько, НВ Борута, ЄВ Стецук, ОВ Вільхова, ОС Якушко, ...
Національний фармацевтичний університет, 2021
2021
Педагогічна майстерність викладачів‒основа їх компетентності
ВІ Шепітько, НВ Борута, ЄВ Стецук, ОВ Вільхова, ОД Данилів
European Scientific Platform, 2021
2021
Морфологічна оцінка гепатоцитів щурів при центральній депривації синтезу тестостерону на 30-ту та 90-у доби спостереження
ОА Полив’яна, КВ Шепітько, ОВ Вільхова, ТА Скотаренко
European Scientific Platform, 2021
2021
Електронномікроскопічна характеристика піднижньощелепних слинних залоз щурів в нормі та на ранніх стадіях хронічної інтоксикації етанолом
КВ Шевченко, ГА Єрошенко, ОД Лисаченко, ОС Якушко, ОВ Вільхова, ...
Харківський національний медичний університет, 2020
2020
Динаміка метричних показників протокової системи піднижньощелепних залоз щурів за умов хронічної інтоксикації етанолом
КВ Шевченко, ГА Єрошенко, ОС Якушко, ОВ Вільхова, ОД Лисаченко
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20