Олександр Рубльов
Олександр Рубльов
Інститут історії України НАН України
Підтверджена електронна адреса в history.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українські визвольні змагання 1917–1921 рр
ОС Рубльов, ОП Реєнт
К.: Альтернативи 10, 320, 1999
981999
Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20-50-ті роки ХХ ст
ОС Рубльов, ЮА Черченко
Наукова думка, 1994
831994
Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах:(1914-1939)
ОС Рубльов
Інститут історії України НАН України, 2004
642004
Репресії проти поляків в Україні у 1930-ті роки
О Рубльов, В Репринцев
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, 116-156, 1995
211995
Інститут історії України HAH України: перше двадцятиріччя (1936–1956 pp.)
МВ Коваль, ОС Рубльов
Український історичний журнал, 50-68, 1996
131996
Захiдноукраїнська iнтелiгенцiя у загальнонацiональних полiтичних та культурних процесах (1914-1939)
ОС Рубльов
102004
Історія під пресом ідеології
ОГ Бажан, ЮЗ Данилюк, ОС Рубльов
Зневажена Кліо: Зб, 3-74, 2005
92005
Методичні засади використання писемних історичних джерел у навчанні історії України учнів основної школи
ОІ Пометун, ОС Рубльов, ММ Роговенко
82010
Долі співробітників «УРЕ» на тлі репресивної політики 30-х років
О Рубльов, М Фельбаба
З архівів ВУЧК—ГПУ—НКВД—КГБ, 207-225, 2000
82000
Згадка на сумні роковини
ОС Рубльов, ЮА Черченко
К.-1990, 1990
81990
Реєнт ОП Українськi визвольнi змагання, 1917-1921 рр
ОС Рубльов
71999
Уявлення про світобудову та їх відображення в українській національній символіці
ОА Братко, ОС Рубльов, ЮА Черченко
Нова наукова гіпотеза.–К.: препринт Інституту історії АН УРСР, 1990
71990
«Українці-католики»: феномен польсько-українського ПорубІжжя ХІХ-ХХ ст.
О Рубльов
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, 2011
62011
Шляхами на Соловки: радянське десятиріччя Михайла Лозинського
ОС Рубльов
Док. № 3, 101-118, 1997
61997
Інститут історії України НАН України: віхи історії (1936-2006 pp.)
ОС Рубльов, ОВ Юркова
Український історичний журнал, 4-35, 2006
52006
Iсторiя пiд пресом iдеологiї
ОГ Бажан, ЮЗ Данилюк, ОС Рубльов
52005
Сталiнщина й доля захiдноукраїнської iнтелiгенцiї 20-50-тi роки ХХ ст
ОС Рубльов, ЮА Черченко
51994
У пошуках правди історії: Інститут історії України НАН України: друге двадцятиріччя (1957 - 1997 рр.)
О Рубльов
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, 166-199, 2007
42007
Ян Саулевич (1897-1937): біографія «хрещеного батька» Мархлевського району у контексті репресій 1930-х років
О Рубльов
Історія України. Маловідомі імена, події, факти, 143-176., 2007
42007
Викриття "агентури польського фашизму" в УСРР: "Справа "Польської Військової Організації" 1933-1934 pp. (мета, механізм фабрикації, наслідки)
О Рубльов
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, 170-189, 2002
42002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20