Ганна Вікторівна Кравчук/Анна Кравчук/Ann Kravchuk
Ганна Вікторівна Кравчук/Анна Кравчук/Ann Kravchuk
д.е.н., професор, Академія Державної пенітенціарної служби
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
ОМ Кравчук, ВП Лещук
732009
Податковий менеджмент
ГВ Кравчук, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧНТУ, 2014
172014
Конкурентоспроможність і розвиток страхового ринку України
ГВ Кравчук
Чернігів: МНТУ ЧІІБіП, 2009
162009
Методологічні засади управління конкурентоспроможністю страхових компаній
ГВ Кравчук
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
142010
Регіональний маркетинг в системі управління економічними процесами
ГВ Кравчук
К.: Нац. авіаційний університет, 2006
132006
Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання
ЄМ Сич, ГВ Кравчук, ВП Ільчук
навч. посібник/ЄМ Сич, ГВ Кравчук, ВП Ільчук, 2004
122004
Боротьба з інформаційною асиметрією як важлива складова забезпечення фінансової безпеки
ГВ Кравчук, ВІ Шевчук, ОЛ Пластун
Чернігівський національний технологічний університет., 2013
112013
Перспективи розвитку страхового ринку України після світової фінансової кризи
ОВ Козьменко, ГВ Кравчук
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
112011
Forecasting of principal directions of Ukrainian insurance market development based on German insurance market indices
KH Kozmenko O., Merenkova O., Boyko A.
Innovative Marketing 5 (4), 51-54, 2009
11*2009
Реальні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіону
ГВ Кравчук
К.: КНЕУ, 2003
112003
Характеристика страхового продукту, страхової операції та страхової послуги
ГВ Кравчук
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
102010
Проблеми і перспективи розвитку ринку страхування автотранспортних засобів в Україні
ГВ Кравчук, ДА Курач, ТВ Савченко
ЖДТУ, 2016
82016
Аналіз фінансового стану промислових підприємств
СМШ Г.В.Кравчук
Аналіз фінансового стану промислових підприємств, 292, 2009
8*2009
Внутрішні механізми фінансової стабілізації/Кравчук ГВ
ГВ Кравчук
Фінанси України, 1999
81999
Моделювання конкурентоспроможності страхових компаній з використанням синергетичного підходу
КГВ Козьменко О.В., Меренкова О. В.
Современные проблемы управления производством, 197-200, 0
8
Вплив системи парабанківських посередників на розвиток національної економіки
ДМВ Кравчук А.В.
Актуальні Проблеми Економіки, 108-114, 2012
62012
Концептуалізація базових понять конкуренції та конкурентоспроможності страхових компаній
ГВ Кравчук
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
62011
Development trends of Ukrainian insurance market since its formation and during the financial crisis
KH Kozmenko S., Kozmenko O.
World financial crisis: causes, consequences, ways of overcoming 242, 149-161, 2009
6*2009
Перспективи розвитку страхового ринку України після фінансової кризи
ГВ Кравчук
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
62009
Конкурентоспроможність фінансових посередників на Україні та перспективи їх подальшого розвитку
МЮВ Кравчук Г.В.
Вісник Чернігівського державного технологічного університету 1 (56), 222-229, 2012
52012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20