Bogdan Khmelnytskiy Melitopol State Pedagogical University
Bogdan Khmelnytskiy Melitopol State Pedagogical University
Міністерство освіти і науки
Verified email at mdpu.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Сучасний освітній процес: антропологічний аспект: монографія
ІП Аносов
К.: Твім інтер, 2003
1482003
Алгебра БН-исчисления
ВМ Найдыш, ИГ Балюба, ВМ Верещага
КНУБА, 2012
622012
Конструктивная геометрия многообразий в точечном исчислении
ИГ Балюба
Донбасская государственная академия строительства и архитектуры, 1995
611995
Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації
НА Сегеда
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
532002
Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у вищих закладах освіти
ВЄ Білогур
автореферат дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец 24 (02), 2002
502002
Основи прикладної дискретної геометрії
ВМ Найдиш, ВМ Верещага, АВ Найдиш, ВМ Малкіна
" ЛЮКС", 2007
462007
Модернізація цінностей в українському суспільстві засобами освіти: філософський аналіз
ВВ Молодиченко
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2010
432010
Водорості грунтів України (історія та методи дослідження, система, конспект флори)
ІЮ Костіков, ПО Романенко, ЕМ Демченко, ТМ Дарієнко, ТІ Михайлюк, ...
Київ: Фітосоціоцентр 2, 1-2, 2001
432001
Семейство пастушковые
ЕН Курочкин, АИ Кошелев
Птицы СССР. М, 439-465, 1987
421987
Индивидуально-типологические особенности микроциркуляции крови у юношей-студентов 16-18 лет
ИП Аносов, АЭ Виноград, СВ Иванушкина, АА Дурова, ВА Золотова, ...
Ukrainian Journal of Ecology, 2013
412013
Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості
РІ Олексенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 65-73, 2015
382015
Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої педагогічної школи
ВВ Осадчий
Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наук. праць.–К.: Видавництво …, 2009
382009
Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації
ВВ Осадчий, СВ Шаров
Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011
352011
Водоростi грунтiв Украïни (iсторiя та методи дослiдження, система, конспект флори)
IЮ Костiков, ПО Романенко, ЕМ Демченко, ТМ Дарiенко, ТI Михайлюк, ...
IЮ Костiков, ПО Романенко, ЕМ Демченко [и др.].− Киïв, 2001
342001
Peculiarities of postpyrogene development of algae in steppe biocenoses at Askania Nova Biospheric National Park
VV Scherbina, IA Maltseva, AN Solonenko
Contemporary problems of ecology 7 (2), 187-191, 2014
332014
Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві:[Монографія]
ВЄ Білогур
Дніпропетровськ: Пороги, 2011
332011
Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет
ВВ Осадчий
Дис. кандидата педагогічних наук, 2005
332005
Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика: навч.-метод. посібник
СО Сисоєва, ВВ Осадчий, КП Осадча
К.-Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД, 2011
322011
Проектна діяльність як фактор соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету
СС Ізбаш
Автореферат. дис.. к. п. н./СС Ізбаш/К, 2007
322007
Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навчальний посібник
ОВ Аніщенко, НІ Яковець
Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007
312007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20