Bogdan Khmelnytskiy Melitopol State Pedagogical University
Bogdan Khmelnytskiy Melitopol State Pedagogical University
Міністерство освіти і науки
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасний освітній процес: антропологічний аспект: монографія
ІП Аносов
К.: Твім інтер, 2003
1492003
Алгебра БН-исчисления
ВМ Найдыш, ИГ Балюба, ВМ Верещага
КНУБА, 2012
632012
Конструктивная геометрия многообразий в точечном исчислении
ИГ Балюба
Донбасская государственная академия строительства и архитектуры, 1995
631995
Підготовка майбутнього вчителя музики до професійної самореалізації
НА Сегеда
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2002
552002
Теоретико-методичне забезпечення фізичного виховання у вищих закладах освіти
ВЄ Білогур
автореферат дис. канд. наук з фізичного виховання і спорту: спец 24 (02), 2002
512002
Основи прикладної дискретної геометрії
ВМ Найдиш, ВМ Верещага, АВ Найдиш, ВМ Малкіна
" ЛЮКС", 2007
472007
Семейство пастушковые
ЕН Курочкин, АИ Кошелев
Птицы СССР. М, 439-465, 1987
461987
Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості
РІ Олексенко
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 65-73, 2015
442015
Модернізація цінностей в українському суспільстві засобами освіти: філософський аналіз
ВВ Молодиченко
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2010
442010
Индивидуально-типологические особенности микроциркуляции крови у юношей-студентов 16-18 лет
ИП Аносов, АЭ Виноград, СВ Иванушкина, АА Дурова, ВА Золотова, ...
Ukrainian Journal of Ecology, 2013
412013
Водорості грунтів України (історія та методи дослідження, система, конспект флори)
ІЮ Костіков, ПО Романенко, ЕМ Демченко, ТМ Дарієнко, ТІ Михайлюк, ...
Київ: Фітосоціоцентр 2, 1-2, 2001
402001
Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої педагогічної школи
ВВ Осадчий
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць.–К.: вид-во П/П …, 2009
392009
Створення електронного підручника: принципи, вимоги та рекомендації
ВВ Осадчий, СВ Шаров
Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2011
382011
Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і методика: навч.-метод. посібник
СО Сисоєва, ВВ Осадчий, КП Осадча
К.-Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД, 2011
352011
Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується
YA Vasyuk, RI Oleksenko
Філософські обрії, 124-135, 2017
342017
Методологічні аспекти комп’ютерної підтримки самостійної роботи студентів-філологів: навч.-метод. посіб.–[2-ге видання доп. і перероб.]/СВ Шаров, ТМ Шарова/[передмова проф …
СВ Шаров
Харків: Федорко, 2014
332014
Професійний розвиток викладача музичного мистецтва: історія, методологія, теорія
НА Сегеда
НПУ імені МП Драгоманова, 2011
332011
Світоглядні орієнтації студентів: тенденції змін у трансформаційному суспільстві:[Монографія]
ВЄ Білогур
Дніпропетровськ: Пороги, 2011
332011
Проектна діяльність як фактор соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету
СС Ізбаш
Автореферат. дис.. к. п. н./СС Ізбаш/К, 2007
332007
Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навчальний посібник
ОВ Аніщенко, НІ Яковець
Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007
332007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20