Follow
Кравченко Світлана Миколаївна / Kravchenko Svitlana
Кравченко Світлана Миколаївна / Kravchenko Svitlana
к.і.н., с.н.с., Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища
СМ Кравченко, АО Андрусевич, Д Бонайн
Львів: вид. центр ЛНУ 336, 11, 2002
912002
Система застосування добрив
АП Лісовал, ВМ Макаренко, СМ Кравченко
К.: Вища школа 317, 2002
832002
National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine
VG Kremen, VI Lugovyy, AM Gurzhii
Kyiv: Pedahohichna dumka, 2017
712017
Екологічна етика і психологія людини
СМ Кравченко, МВ Костицький
Львів: Світ, 1992
681992
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
272021
Системи використання добрив
АП Лісовал, ВМ Макаренко, СМ Кравченко
К.: Вид-во АПК, 2002
122002
Захист екологічних прав громадян в Україні та США: порівняльний аналіз
СМ Кравченко
Право України, 33-36, 1995
91995
Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ІГ Лобановська, ІІ Хемчян
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО…, 2016
82016
Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку
С Зозуля
Вісник Книжкової палати, 17-21, 2014
72014
та ін. Методичні рекомендації щодо впровадження в аграрних ВНЗ України ІІІ-ІУ рівнів акредитації окремих нормативних і навчально-методичних матеріалів з кредитно-модульної…
СМ Кравченко, ТД Іщенко, НА Демешкант
К.: Аграрна освіта, 2005
72005
Актуальные вопросы международного права окружающей среды
С Кравченко, А Андрусевич, Д Бонайн
Учебник для ВУЗов/С. Кравченко, А. Андрусевич, Дж. Бонайн-М, 2002
72002
Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий-червень 2020 р.): оглядове видання
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, НВ Нікольська, ...
Авторитет ФОП Курбанова ЮВ, 2020
62020
Розвиток екологічних прав людини у міжнародному праві
С Кравченко, А Андрусевич
Право України, 133-136, 2001
62001
Специфіка інформаційно-аналітичної діяльності як інноваційного напряму бібліотечної роботи (досвід відділу науково-аналітичної обробки і поширення інформації у сфері освіти…
СМ Зозуля
матеріали міжнар. наук. конференції Місце і роль бібліотек у формуванні…, 2014
42014
Термінологічна лексикографія в архівознавстві
С Зозуля
Студії з архівної справи та документознавства, 87-92, 2009
42009
Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 р.
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ОМ Топузов, СО Сисоєва, ІО Титаренко, ...
Національна академія педагогічних наук України, 2021
32021
Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО Сухомлинського на 2017–2026 роки
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ЛІ Страйгородська
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. ВО Сухомлинського, 2017
32017
Національно-патріотичне виховання: семантико-термінологічний дискурс
СМ Зозуля
Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів…, 2016
32016
Основні напрями науково-дослідної роботи в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені ВО Сухомлинського
СМ Зозуля
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО…, 2016
32016
Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ТВ Філімонова
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені ВО Сухомлинського, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20