Підписатись
Кравченко Світлана Миколаївна / Kravchenko Svitlana
Кравченко Світлана Миколаївна / Kravchenko Svitlana
к.і.н., с.н.с., Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екологічна етика і психологія людини
СМ Кравченко, МВ Костицький
Львів: Світ, 7, 1992
761992
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
472021
National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine
VG Kremen, VI Lugovyy, AM Gurzhii
Kyiv: Pedahohichna dumka, 2017
272017
Організація освіти в умовах війни: рекомендації міжнародних організацій
О Локшина, О Глушко, А Джурило, С Кравченко, О Максименко, ...
Український педагогічний журнал, 5-18, 2022
152022
Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти: оглядове видання
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, ОО Максименко, ...
Пед. думка, 2022
92022
Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий-червень 2020 р.): оглядове видання
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, НВ Нікольська, ...
«Авторитет» ФОП Курбанова ЮВ, 2020
92020
Захист екологічних прав громадян в Україні та США: порівняльний аналіз
СМ Кравченко
Право України, 33-36, 1995
91995
Orhanizatsiia osvity v umovakh viiny: rekomendatsii mizhnarodnykh orhanizatsii
O Lokshyna, O Hlushko, A Dzhurylo, S Kravchenko, O Maksymenko, ...
Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal 2, 5-18, 2022
82022
Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ІГ Лобановська, ІІ Хемчян
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО …, 2016
82016
Розвиток екологічних прав людини у міжнародному праві
С Кравченко, А Андрусевич
Право України, 133-136, 2001
82001
Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку
С Зозуля
Вісник Книжкової палати, 17-21, 2014
72014
Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 р.
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ОМ Топузов, СО Сисоєва, ІО Титаренко, ...
Національна академія педагогічних наук України, 2021
62021
Тенденції розвитку освіти в країнах ЄС та Україні
СМ Кравченко
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний …, 2020
62020
Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї: монографія
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, НВ Нікольська, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
42021
Національно-патріотичне виховання: семантико-термінологічний дискурс
СМ Зозуля
Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів …, 2016
42016
Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ТВ Філімонова
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені ВО Сухомлинського, 2016
42016
Специфіка інформаційно-аналітичної діяльності як інноваційного напряму бібліотечної роботи (досвід відділу науково-аналітичної обробки і поширення інформації у сфері освіти …
СМ Зозуля
матеріали міжнар. наук. конференції «Місце і роль бібліотек у формуванні …, 2014
42014
Термінологічна лексикографія в архівознавстві
С Зозуля
Студії з архівної справи та документознавства, 87-92, 2009
42009
Термінологічний глосарій Міжнародної федерації кіноархівів: проблеми впровадження в Україні
Л Прокопенко, С Зозуля
Архіви України, 2009
42009
Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО Сухомлинського на 2017–2026 роки
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ЛІ Страйгородська
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. ВО Сухомлинського, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20