Підписатись
Кравченко Світлана Миколаївна / Kravchenko Svitlana
Кравченко Світлана Миколаївна / Kravchenko Svitlana
к.і.н., с.н.с., Інститут педагогіки НАПН України
Підтверджена електронна адреса в undip.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine
VG Kremen, VI Lugovyy, AM Gurzhii
Kyiv: Pedahohichna dumka, 2017
282017
Організація освіти в умовах війни: рекомендації міжнародних організацій
О Локшина, О Глушко, А Джурило, С Кравченко, О Максименко, ...
Український педагогічний журнал, 5-18, 2022
212022
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
162021
Освіта в реаліях війни: орієнтири міжнародної спільноти: оглядове видання
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, ОО Максименко, ...
Пед. думка, 2022
142022
Orhanizatsiia osvity v umovakh viiny: rekomendatsii mizhnarodnykh orhanizatsii
O Lokshyna, O Hlushko, A Dzhurylo, S Kravchenko, O Maksymenko, ...
Ukrainskyi Pedahohichnyi zhurnal 2, 5-18, 2022
102022
Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 р.
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ОМ Топузов, СО Сисоєва, ІО Титаренко, ...
Національна академія педагогічних наук України, 2021
102021
Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий-червень 2020 р.): оглядове видання
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, НВ Нікольська, ...
«Авторитет» ФОП Курбанова ЮВ, 2020
92020
Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ІГ Лобановська, ІІ Хемчян
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО …, 2016
82016
Періодичні видання як результат інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України: сучасний стан та тенденції розвитку
С Зозуля
Вісник Книжкової палати, 17-21, 2014
72014
Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї: монографія
ОІ Локшина, ОЗ Глушко, АП Джурило, СМ Кравченко, НВ Нікольська, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
62021
Vidpovid svitovoi spilnoty na vyklyky COVID–19 v osviti (liutyi-cherven 2020 r.): ohliadove vydannia. Kyiv: Avtorytet
OI Lokshyna, OZ Hlushko, AP Dzhurylo, SM Kravchenko, NV Nikolska, ...
62020
Тенденції розвитку освіти в країнах ЄС та Україні
СМ Кравченко
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний …, 2020
62020
Національно-патріотичне виховання: семантико-термінологічний дискурс
СМ Зозуля
Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів …, 2016
52016
Термінологічний словник «Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології»
СМ Зозуля
Бібліотечна планета http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=5907, С. 38–40, 2014
52014
Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ТВ Філімонова
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені ВО Сухомлинського, 2016
42016
Специфіка інформаційно-аналітичної діяльності як інноваційного напряму бібліотечної роботи (досвід відділу науково-аналітичної обробки і поширення інформації у сфері освіти …
СМ Зозуля
матеріали міжнар. наук. конференції «Місце і роль бібліотек у формуванні …, 2014
42014
Термінологічна лексикографія в архівознавстві
С Зозуля
Студії з архівної справи та документознавства, 87-92, 2009
42009
Термінологічний глосарій Міжнародної федерації кіноархівів: проблеми впровадження в Україні
Л Прокопенко, С Зозуля
Архіви України, 2009
42009
Main components of Developing a National EDtech Strategy
S Kravchenko
Innovations and prospects in modern science. Proceedings of the 4th …, 2023
32023
Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО Сухомлинського на 2017–2026 роки
ЛД Березівська, СМ Зозуля, ЛІ Страйгородська
Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. ВО Сухомлинського, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20