Подписаться
Піддячий Володимир Миколайович / Volodymyr Piddiachyi
Піддячий Володимир Миколайович / Volodymyr Piddiachyi
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Естетичні засади професійного саморозвитку майбутнього педагога [Рукопис] : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04
ВМ Піддячий
Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
18*2016
Мотивація до здійснення професійного саморозвитку майбутнього вчителя
ВМ Піддячий
Education and pedagogical sciences 2 (163), 41-47, 2014
172014
Професійні параметри майбутнього вчителя
ВМ Піддячий
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
152013
Аксіологічні основи розвитку громадянської компетентності майбутнього педагога
ВМ Піддячий
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 2, 15-21, 2018
142018
Обгрунтування сутності професійного саморозвитку майбутнього педагога
ВМ Піддячий
НТУ ХПІ", 2015
142015
Сутність і зміст громадянської компетентності майбутнього педагога
В Піддячий
Молодь і ринок, 76-82, 2017
132017
Обґрунтування змісту культурологічної підготовки майбутнього педагога
ВМ Піддячий
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 52-58, 2015
132015
Професійні самоосвіта та самовиховання майбутнього вчителя
ВМ Піддячий
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2013
132013
Обгрунтування моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя
ВМ Піддячий
Педагогічний процес: теорія і практика, 108-114, 2014
92014
Сутність і зміст професіоналізації педагогів у контексті освіти впродовж життя
ВМ Піддячий
Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки» 13 (42), 185-199, 2020
42020
Психологічні умови формування громадянської компетентності майбутніх педагогів
В Піддячий
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи 1 (15), 98-107, 2019
42019
Естетичне почуття в контексті стосунків між викладачем та студентом
ВМ Піддячий
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2012
42012
Концептуальні підходи до визначення сутності мистецтва
ВМ Піддячий
42011
Естетичні погляди І. Канта: судження смаку, типологія почуттів людини
В Піддячий
Молодь і ринок, 154-158, 2012
32012
Філософське осмислення почуттів прекрасного, піднесеного та комічного
В Піддячий
Теорія та методика управління освітою, 2012
32012
Обґрунтування форм культурологічної підготовки майбутніх педагогів
ВМ Піддячий
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2016
22016
Аналіз методів культурологічної підготовки майбутнього педагога
В Піддячий
Молодь і ринок, 118-123, 2016
22016
Естетична основа професіонального педагогічного спілкування
ВМ Піддячий
Психологічні та педагогічні проблеми педагогічної дії: зб. наук, праць: у, 80-87, 0
2
Методологічні засади розвитку андрагогічної компетентності педагогів у закладах вищої освіти
В Піддячий
Молодь і ринок, 2020
12020
Організаційно-педагогічні умови формування громадянської компетентності майбутніх педагогів
ВМ Піддячий
Вісник Національного університету Чернігівський колегіум імені ТГ Шевченка …, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20