Сидоренко Людмила Васильевна, Сидоренко ЛВ, Lyudmila V. Sidorenko, Sidorenko LV
Сидоренко Людмила Васильевна, Сидоренко ЛВ, Lyudmila V. Sidorenko, Sidorenko LV
National University of Pharmacy
Verified email at nuph.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фармацевтична хімія
ПО Безуглий, ВА Георгіянц, ІС Гриценко, ІВ Українець, СГ Таран, ...
112017
ХГС, 736 (2007)
ИВ Украинец, ЛВ Сидоренко, ОВ Горохова, СВ Шишкина, АВ Туров
Chem. Heterocycl. Compd 43, 617, 2007
72007
Синтез та вивчення антимікобактеріальної активності монофторбензиламідів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1, 2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот
ЛВ Сидоренко, ІВ Українець, ТВ Алексєєва
НФаУ, 2009
52009
Фармацевтичний аналіз
ПО Безуглий, ВА Георгіянц, ІС Гриценко, СГ Таран, ІВ Українець, ...
НФаУ: Золоті сторінки, 2013
42013
ХГС, 1503 (2007)
ИВ Украинец, ЛВ Сидоренко, ЕН Свечникова, ОВ Шишкин
Chem. Heterocycl. Compd 43, 1275, 2007
42007
СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОНОФТОРБЕНЗИЛАМИДОВ 1-5-4-ГИДРОКСИ-2-ОКСО-1, 2-ДИГИДРОХИНОЛИН-3-КАР-БОНОВЫХ КИСЛОТ
ЛВ Сидоренко, ІВ Українець, ТВ Алексєєва
Вісник фармації, 12-15, 2009
22009
Фармацевтический анализ
ПА Безуглый, ОВ Кизь, ТА Титко, ЛА Перехода, ОВ Кізь, ЛО Перехода, ...
12016
Синтез і протитуберкульозні властивості піридиламідів 1-к-4-гідрокси-2-оксо-1, 2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот
ЛВ Сидоренко, ІВ Українець, ОВ Горохова, ИВ Украинец
12016
Розробка методу кількісного визначення гідрохлориду 3-морфолін-4-ілпропіламіду 1-аліл-4-гідрокси-6, 7-диметокси-2-оксо-1, 2-дигідрохінолін-3-карбонової кислоти
ЛВ Сидоренко, ІВ Українець, ТВ Алексєєва
НФаУ, 2011
12011
Закономірності зв'язку" будова–діуретична дія" в ряду N-бензил-6-гідрокси-2-метил-4-оксо-2, 4-дигідро-1H-піроло [3, 2, 1-ij] хінолін-5-карбоксамідів
МЮ Голік, НЮ Голик, ІВ Українець, ИВ Украинец, ЛВ Сидоренко, Г Сім, ...
2018
Синтез і діуретична дія моно-та диметилзаміщених 7-гідрокси-5-оксо-2, 3-дигідро-1H, 5H-піридо [3, 2, 1-ij] хінолін-6-карбоксанілідів
ЛВ Сидоренко, ІВ Українець, ИВ Украинец, МЮ Голік, НЮ Голик, ...
2018
Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для підготовки здобувачів вищої освіти до державної атестації (спеціальність–«Фармація»)
ВА Георгіянц, ІВ Українець, ЛВ Сидоренко, НЮ Бевз, ОВ Горохова, ...
2018
Методичні рекомендації з контролю якості лікарських засобів. Модуль «Лікарські засоби, похідні гетероциклів, алкалоїдів, вуглеводів та вітамінів»
ВА Георгіянц, ІВ Українець, ЛВ Сидоренко, НЮ Бевз, ОВ Горохова, ...
НФаУ, 2018
2018
Фармацевтическая химия
ЛО Перехода, ИС Гриценко, СГ Таран, ИА Сыч, ЗГ Еремина, ...
2017
Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 4-R-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх похідних.
ЛВ Сидоренко
2017
Поиск новых диуретиков среди гидрокси-и алкоксизамещённых N-арил-7-гидрокси-5-оксо-2,3-дигидро-1H,5H-пиридо[3,2,1-ij]хинолин-6-карбоксамидов
ИВ Украинец, ЛВ Сидоренко, НЮ Голик, ИН Черненок, ІВ Українець, ...
2017
4-HYDROXY-2-QUINOLONES. 174. HYDROCHLORIDES OF [(ALKYLAMINO) ALKYL] AMIDES OF 1-ALLYL-4-HYDROXY-6, 7-DIMETHOXY-2-OXO-1, 2-DIHYDROQUINOLINE-3 CARBOXYLIC ACID–A NEW CLASS OF …
ИВ Украинец, ЛВ Сидоренко, АА Давиденко, АК Ярош
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 560-568, 2016
2016
Синтез и биологические свойства гидрокси-(алкокси) замещенных анилидов 1-R-4-гидрокси-2, 2-диоксо-1H-2λ6, 1-бензотиазин-3-карбоновых кислот
ИВ Украинец, ЛА Петрушова, ОВ Горохова, ЛВ Сидоренко, ...
НФаУ, 2016
2016
4-HYDROXY-2-QUINOLONES. 44. SYNTHESIS OF 2-R-3-OXOMORPHOLINO [5, 6-c]-6-R'-QUINOLIN-5-ONES
СГ Таран, ИВ Украинец, ЛВ Сидоренко, ОВ Горохова, НА Джарадат
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 1080-1083, 2013
2013
4-HYDROXY-2-QUINOLONES. 41. REACTION OF HYDRAZIDES OF 1-R-2-OXO-4-HYDROXYQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACIDS WITH ETHYL ORTHOFORMATE
ИВ Украинец, НА Джарадат, ИВ Горлачева, ОВ Горохова, ...
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 207-211, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20