Сидоренко Людмила Васильевна, Сидоренко ЛВ, Lyudmila V. Sidorenko, Sidorenko LV
Сидоренко Людмила Васильевна, Сидоренко ЛВ, Lyudmila V. Sidorenko, Sidorenko LV
National University of Pharmacy
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фармацевтична хімія
ПО Безуглий, ВА Георгіянц, ІС Гриценко, ІВ Українець, СГ Таран, ...
152017
Синтез та вивчення антимікобактеріальної активності монофторбензиламідів 1-R-4-гідрокси-2-оксо-1, 2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот
ЛВ Сидоренко, ІВ Українець, ТВ Алексєєва
НФаУ, 2009
82009
ХГС, 736 (2007)
ИВ Украинец, ЛВ Сидоренко, ОВ Горохова, СВ Шишкина, АВ Туров
Chem. Heterocycl. Compd 43, 617, 2007
72007
Фармацевтичний аналіз
ПО Безуглий, ВА Георгіянц, ІС Гриценко, СГ Таран, ІВ Українець, ...
НФаУ: Золоті сторінки, 2013
42013
ХГС, 1503 (2007)
ИВ Украинец, ЛВ Сидоренко, ЕН Свечникова, ОВ Шишкин
Chem. Heterocycl. Compd 43, 1275, 2007
42007
СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОНОФТОРБЕНЗИЛАМИДОВ 1-5-4-ГИДРОКСИ-2-ОКСО-1, 2-ДИГИДРОХИНОЛИН-3-КАР-БОНОВЫХ КИСЛОТ
ЛВ Сидоренко, ІВ Українець, ТВ Алексєєва
Вісник фармації, 12-15, 2009
32009
Фармацевтический анализ
ПА Безуглый, ВА Георгиянц, ИС Гриценко, ЛА Перехода, ИВ Украинец, ...
12016
Синтез і протитуберкульозні властивості піридиламідів 1-к-4-гідрокси-2-оксо-1, 2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот
ЛВ Сидоренко, ІВ Українець, ОВ Горохова, ИВ Украинец
12016
Розробка методу кількісного визначення гідрохлориду 3-морфолін-4-ілпропіламіду 1-аліл-4-гідрокси-6, 7-диметокси-2-оксо-1, 2-дигідрохінолін-3-карбонової кислоти
ЛВ Сидоренко, ІВ Українець, ТВ Алексєєва
НФаУ, 2011
12011
Фармацевтическая химия: метод. рек. для подготовки соискателей высшего образования к государственной аттестации
ЛО Перехода, СГ Таран, АІ Федосов, ЗГ Єрьоміна, ІА Сич, ...
2019
Виробнича практика з фармацевтичної хімії: метод. рек. для здобувачів вищої фармацевтичної освіти
ЛО Перехода, ВА Георгіянц, СГ Таран, НЛ Березнякова, ...
2019
Фармацевтична хімія: метод. рек. для підготовки здобувачів вищої освіти до державної атестації (спец.«Фармація»)
ВА Георгіянц, ІВ Українець, ЛВ Сидоренко, ОВ Горохова, НЮ Бевз, ...
2018
Закономірності зв'язку" будова–діуретична дія" в ряду N-бензил-6-гідрокси-2-метил-4-оксо-2, 4-дигідро-1H-піроло [3, 2, 1-ij] хінолін-5-карбоксамідів
МЮ Голік, НЮ Голик, ІВ Українець, ИВ Украинец, ЛВ Сидоренко, Г Сім, ...
2018
Синтез і діуретична дія моно-та диметилзаміщених 7-гідрокси-5-оксо-2, 3-дигідро-1H, 5H-піридо [3, 2, 1-ij] хінолін-6-карбоксанілідів
ЛВ Сидоренко, ІВ Українець, ИВ Украинец, МЮ Голік, НЮ Голик, ...
2018
Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для підготовки здобувачів вищої освіти до державної атестації (спеціальність–«Фармація»)
ВА Георгіянц, ІВ Українець, ЛВ Сидоренко, НЮ Бевз, ОВ Горохова, ...
2018
Методичні рекомендації з контролю якості лікарських засобів. Модуль «Лікарські засоби, похідні гетероциклів, алкалоїдів, вуглеводів та вітамінів»
ВА Георгіянц, ІВ Українець, ЛВ Сидоренко, НЮ Бевз, ОВ Горохова, ...
НФаУ, 2018
2018
Методичні рекомендації з фармацевтичної хімії для здобувачів вищої освіти ІІІ-V курсів фармацевтичного факультету
ВА Георгіянц, ЛО Перехода, ЗГ Єрьоміна, ІА Сич, СГ Таран, ...
2017
Фармацевтическая химия
ЛО Перехода, ИС Гриценко, СГ Таран, ИА Сыч, ЗГ Еремина, ...
2017
Синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність 4-R-2-оксо-1,2-дигідрохінолін-3-карбонових кислот та їх похідних.
ЛВ Сидоренко
2017
Поиск новых диуретиков среди гидрокси-и алкоксизамещённых N-арил-7-гидрокси-5-оксо-2,3-дигидро-1H,5H-пиридо[3,2,1-ij]хинолин-6-карбоксамидов
ИВ Украинец, ЛВ Сидоренко, НЮ Голик, ИН Черненок, ІВ Українець, ...
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20