Подписаться
Дар'я Володимирівна Мартиненко
Дар'я Володимирівна Мартиненко
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
National Identity Formation under Statelessness: Experience of Ukraine in Soviet Times
OV Pokhilko, IB Ivanova, D Martynenko
Universidad de la Amazonia, 2020
52020
Тенденції розвитку мистецької освіти на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті
ДВ Мартиненко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 75, 2010
42010
Епістолярії як джерело з історії педагогіки
ДВ Мартиненко
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя …, 2009
42009
Національне шкільництво на Лівобережній та Слобідській Україні (XVIII століття)
ДВ Мартиненко
Суми: СумДПУ імені АС Макаренка, 2013
32013
Влияние представителей Киево-Могилянской учености на развитие образования в Российской империи
ДВ Мартыненко
Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика …, 2013
32013
Пріоритети політики «освіченого гетьманату» К. Розумовського
ЛВ Корж-Усенко, Д Мартиненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
32012
Європейський вектор університетської освіти України: гуманістичні ремінісценції
ЛВ Корж-Усенко, ДВ Мартиненко
Вища освіта України.–2008.–Том І (8).–Тем. випуск «Вища освіта України у …, 0
3
Духовні домінанти родини Розумовських: аспект доброчинності і меценатства
ЛВ Корж–Усенко, ДВ Мартиненко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського …, 2010
22010
Доброчинність і меценатство у життєдіяльності українських просвітителів XV–XVI ст.
Д Мартиненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2008
22008
Розвиток національного шкільництва в Україні у XVIII ст. як предмет наукових досліджень
ДВ Мартиненко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
12013
Розвиток освіти на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII ст.: джерелознавчий аспект
ДВ Мартиненко
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач Сумський ДПУ імені АС Макаренка …, 2013
12013
Релігійний чинник у розвитку національного шкільництва України в XVIII ст.
Д Мартиненко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 276-283, 2012
12012
Григорій Сковорода та інститут мандрівного вчителя
Д Мартиненко
Переяславські Сковородинські студії, 293-298, 2011
12011
Іванова ІБ
ДВ Мартиненко, ОВ Похілько
VIRTUS, 96, 2018
2018
Дисципліни природничо-математичного циклу в навчальних закладах України: історична ретроспектива
Д Мартиненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2015
2015
Розвиток освіти на Лівобережній та Слобідській Україні у ХVІІІ ст.: джерелознавчий аспект
ДВ Мартиненко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 42-53, 2013
2013
Доброчинна та меценатська діяльність династії Розумовських
Л Корж-Усенко, Д Мартиненко
Батуринська старовина, С. 60-65, 2011
2011
Апробація педагогічних ідей видатних українських просвітителів у навчальних закладах XVIII століття
ДВ Мартиненко
Обрії, С. 35-38, 2011
2011
Контекстуальні особивості розвитку шкільництва України доби бароко: ракурс міжкультурних взаємовпливів
ЛВ Корж-Усенко, ДВ Мартиненко
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, С. 383-386, 2011
2011
ЛВ Корж-Усенко, ДВ Мартиненко ДУХОВНІ ДОМІНАНТИ РОДИНИ РОЗУМОВСЬКИХ: АСПЕКТ ДОБРОЧИННОСТІ І МЕЦЕНАТСТВА
ДДР РОЗУМОВСЬКИХ
Науковий збірник входить до нового Переліку фахових видань України (Бюлетень …, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20