Дар'я Володимирівна Мартиненко
Дар'я Володимирівна Мартиненко
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в sspu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Епістолярії як джерело з історії педагогіки
ДВ Мартиненко
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя …, 2009
42009
Влияние представителей Киево-Могилянской учености на развитие образования в Российской империи
ДВ Мартыненко
Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета: Серия: Педагогика …, 2013
32013
Пріоритети політики «освіченого гетьманату» К. Розумовського
ЛВ Корж-Усенко, Д Мартиненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
32012
Європейський вектор університетської освіти України: гуманістичні ремінісценції
ЛВ Корж-Усенко, ДВ Мартиненко
Вища освіта України.–2008.–Том І (8).–Тем. випуск «Вища освіта України у …, 0
3
Тенденції розвитку мистецької освіти на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті
Д Мартиненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
22010
Доброчинність і меценатство у життєдіяльності українських просвітителів XV–XVI ст.
Д Мартиненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2008
22008
Розвиток національного шкільництва в Україні у XVIII ст. як предмет наукових досліджень
ДВ Мартиненко
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
12013
Розвиток освіти на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII ст.: джерелознавчий аспект
Д Мартиненко
12013
Релігійний чинник у розвитку національного шкільництва України в XVIII ст.
Д Мартиненко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 276-283, 2012
12012
Григорій Сковорода та інститут мандрівного вчителя
Д Мартиненко
Переяславські Сковородинські студії, 293-298, 2011
12011
ДИСЦИПЛІНИ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
ДВ Мартиненко, ДВ Мартиненко
ШАНОВНІ УЧАСНИКИ, 81, 2015
2015
Розвиток національного шкільництва на Лівобережній та Слобідській Україні у XVIII столітті
Д Мартиненко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
2014
Розвиток освіти на Лівобережній та Слобідській Україні у ХVІІІ ст.: джерелознавчий аспект
ДВ Мартиненко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 42-53, 2013
2013
Доброчинна та меценатська діяльність династії Розумовських
Л Корж-Усенко, Д Мартиненко
Батуринська старовина, С. 60-65, 2011
2011
Апробація педагогічних ідей видатних українських просвітителів у навчальних закладах XVIII століття
ДВ Мартиненко
Обрії, С. 35-38, 2011
2011
Контекстуальні особивості розвитку шкільництва України доби бароко: ракурс міжкультурних взаємовпливів
ЛВ Корж-Усенко, ДВ Мартиненко
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, С. 383-386, 2011
2011
ЛВ Корж-Усенко, ДВ Мартиненко ДУХОВНІ ДОМІНАНТИ РОДИНИ РОЗУМОВСЬКИХ: АСПЕКТ ДОБРОЧИННОСТІ І МЕЦЕНАТСТВА
ДДР РОЗУМОВСЬКИХ
Науковий збірник входить до нового Переліку фахових видань України (Бюлетень …, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17