Дубровіна Любов Андріївна
Дубровіна Любов Андріївна
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, генеральний директор, чл.-кор. НАН України
Verified email at nbuv.gov.ua
TitleCited byYear
Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті
ЛА Дубровіна, ОС Онищенко
Національна бібліотека імені ВІ Вернадського НАН України, 2009
64*2009
Історія Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського: 1918-1941
ЛА Дубровіна, ОС Онищенко
НБУВ, 1998
611998
Кодикологія та кодикографія української рукописної книги
ЛА ДУБРОВІНА
Академія наук України, 1992
311992
Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи
Л Дубровіна
Студії з архівної справи та документознавства, 6-17, 1998
221998
Методологічні засади історичних досліджень в бібліотекознавстві та документознавстві: базові принципи і поняття
ЛА Дубровіна
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 22-29, 2005
192005
История о Казанском царстве.(Полное собрание русских летописей. Том XIX)
ЛА Дубровина
Языки русской культуры, 2000
18*2000
Болгарський наспів з рукописних нотолінійних Ірмолоїв України
ЛП Корній, ЛА Дубровіна
Архівні установи України, 1556-1561, 1998
161998
Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису
ЛА Дубровіна, ОМ Гальченко, ОА Іванова
К.: Ін-т української археографії, 1992
151992
Elektronni informatsiini resursy bibliotek u pidnesenni intelektualnoho i dukhovnoho potentsialu ukrainskoho suspilstva [Electronic information resources of libraries in …
OS Onyshchenko, LA Dubrovina, VM Horovyi
Kyiv [in Ukrainian], 2011
122011
Національна бібліотека України імені ВІ Вернадського в 1918-1998 рр.: основні етапи розвитку
О Онищенко, Л Дубровіна
Бібліотечний вісник, 5-17, 1998
121998
Научное описание рукописных книг в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. ВИ Вернадского и создание базы данных “Кодекс”
ЛА Дубровина, ОА Иванова
Архівознавство, археографія, джерелознавство, 48-49, 2002
102002
Джерелознавство історії України: Довідник: навч. посіб.[для студентів вузів]/ЯЄ Боровський, МЯ Варшавчик, ІН Войцехівський та ін
Д історії України
К.: НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства імені МС …, 1998
10*1998
Переписка с украинскими учеными
ВИ Вернадский
Избранные научные труды академика ВИ Вернадского. Киев 2, 491-574, 2012
8*2012
Бібліотечна справа в Україні наприкінці XIX-у 10-х роках XX ст.: стан і основні напрями розвитку
О Онищенко, Л Дубровіна
Бібліотечний вісник, 3-13, 2005
82005
Классификация и научно-информационное описание коллекций и собраний в Национальной библиотеке Украины имени ВИ Вернадского
ЛА Дубровина
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2007
72007
Бібліотечна справа в Україні XX ст.: 1917-1931 рр.
О Онищенко, Л Дубровіна
Бібліотечний вісник, 3-16, 2005
72005
Istoria Natsional’noi Biblioteky Ukrainy imeni VI Vernads’ kogo, 1941–1964 [The History of the Vernadsky National Library of Ukraine, 1941–1964]
LA Dubrovina, OS Onishchenko
Kyiv: Naukova dumka, 2003
72003
Концепція книжкового фонду україніки ПЯ Стебницького
ЛА Дубровіна, ОП Степченко
Рукописна та книжкова спадщина України, 273–283-273–283, 2003
7*2003
Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах
ЛА Дубровіна, ЛЙ Костенко
Рукописна та книжкова спадщина України, 189-–200, 1993
71993
Архіви, бібліотеки, музеї–джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України
Л Дубровіна, А Киридон, І Матяш
Бібліотечний вісник, 3-10, 2017
62017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20