Дубровіна Любов Андріївна
Дубровіна Любов Андріївна
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, генеральний директор, чл.-кор. НАН України
Verified email at nbuv.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського: 1918-1941
ЛА Дубровіна, ОС Онищенко
НБУВ, 1998
681998
Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті
ЛА Дубровіна, ОС Онищенко
Національна бібліотека імені ВІ Вернадського НАН України, 2009
66*2009
Кодикологія та кодикографія української рукописної книги
ЛА Дубровіна
Академія наук України, 1992
311992
Методологічні засади історичних досліджень в бібліотекознавстві та документознавстві: базові принципи і поняття
ЛА Дубровіна
Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія, 22-29, 2005
222005
Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи
Л Дубровіна
Студії з архівної справи та документознавства, 6-17, 1998
221998
История о Казанском царстве.(Полное собрание русских летописей. Том XIX)
ЛА Дубровина
Языки русской культуры, 2000
20*2000
Болгарський наспів з рукописних нотолінійних Ірмолоїв України
ЛП Корній, ЛА Дубровіна
К.: НБУ ім. ВІ Вернадського, 1998
171998
Кодикографія української та східнослов’янської рукописної книги і кодикологічна модель структури формалізованого опису рукопису
ЛА Дубровіна, ОМ Гальченко, ОА Іванова
Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика 9, 1992
151992
История о Казанском царстве: (Казанский летописец): Списки и классификация текстов
ЛА Дубровина
15*1989
Elektronni informatsiini resursy bibliotek u pidnesenni intelektualnoho i dukhovnoho potentsialu ukrainskoho suspilstva [Electronic information resources of libraries in …
OS Onyshchenko, LA Dubrovina, VM Horovyi
Kyiv [in Ukrainian], 2011
122011
Istoriia Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni VI Vernadskoho, 1918-1941 [History of the Vernadsky National Library of Ukraine, 1918-1941]
LA Dubrovina, OS Onyshchenko
Kyiv, Ukraine: Naukova dumka.[In Ukrainian], 1998
111998
Джерелознавство історії України: Довідник: навч. посіб.[для студентів вузів]/ЯЄ Боровський, МЯ Варшавчик, ІН Войцехівський та ін
Д історії України
К.: НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства імені МС …, 1998
11*1998
Національна бібліотека України імені ВІ Вернадського в 1918-1998 рр.: основні етапи розвитку
О Онищенко, Л Дубровіна
Бібліотечний вісник, 5-17, 1998
111998
Переписка с украинскими учеными
ВИ Вернадский
Переписка: А–Г. Сост. АС Онищенко, ЛА Дубровина, СН Киржаев и др. Избранные …, 2011
10*2011
Libraries in Ukraine in the XX century
LA Dubrovina
Kyiv [in Ukrainian], 2009
92009
Классификация и научно-информационное описание коллекций и собраний в Национальной библиотеке Украины имени ВИ Вернадского
ЛА Дубровина
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2007
92007
Istoriia natsional’noi biblioteky Ukrainy imeni VI Vernads’ koho 1941–1964
LA Dubrovina, OS Onyshchenko
Kyiv.[in Ukrainian], 2003
9*2003
Научное описание рукописных книг в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. ВИ Вернадского и создание базы данных “Кодекс”
ЛА Дубровина, ОА Иванова
Архівознавство, археографія, джерелознавство, 48-49, 2002
92002
Istoriia o Kazanskom tsarstve (Kazanskii letopisets): Spiski i klassifikatsiia tekstov
LA Dubrovina
Kiev: Naukova Dumka 12, 15, 1989
9*1989
Архіви, бібліотеки, музеї–джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України
Л Дубровіна, А Киридон, І Матяш
Бібліотечний вісник, 3-10, 2017
82017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20