Підписатись
Людмила Володимирівна Шитик
Людмила Володимирівна Шитик
Професор кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в cdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Синхронна перехідність синтаксичних одиниць в українській літературній мові:[монографія]
ЛВ Шитик
Черкаси: видавець Чабаненко ЮА, 2014
232014
Феномен синкретизму в проекції на мовні рівні
ЛВ Шитик
Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки, 132-145, 2009
82009
Синкретичні об'єктно-обставинні відношення та засоби їх вираження в сучасній українській літературній мові
ЛВ Шитик
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1996
81996
Явища синхронної перехідності в синтаксичній системі української літературної мови
ЛВ Шитик
Київ:[б. в.], 2014
72014
Синкретичні порівняльні конструкції в українській мові
ЛВ Шитик
Вісник Черкаського університету, 63-68, 2003
72003
Перехідні конструкції сурядно-підрядного типу в українській мові
ЛВ Шитик
Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр.–Черкаси, 49-58, 2008
62008
Сполучні засоби української мови в аспекті теорії перехідності (на матеріалі „Граматичного словника української мови: Сполучники” Катерини Городенської)
ШЛ Володимирівна
Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. на пошану проф. Катерини Городенської з …, 2009
5*2009
Синкретичні складнопідрядні речення в українській мові
ЛВ Шитик
Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки.–Черкаси, 135-143, 2004
52004
Різноранговий синкретизм конструкцій із підрядними компонентами
ЛВ Шитик
Linguistic Bulletin, 2015
42015
Функційно-стилістичний потенціал фразеологічних одиниць (на матеріалі роману Записки українського самашедшого” Ліни Костенко)
Л Шитик, О Нестеренко
Мовознавчий вісник, 312-319, 2012
32012
Синкретизм способів передавання чужої мови в ідіостилі Степана Процюка
ЛВ ШИТИК
Linguistic Bulletin, 2017
22017
Способи уведення фразеологiчних одиниць у художнiй текст (на матеріалі роману «Гонихмарник» Дари Корній)
НОА Шитик Людмила Володимирівна
Словесное творчество: знак – образ – смысл : сб. ст. II Всерос. науч.-практ …, 2015
2*2015
Частково фразеологізовані складні речення підрядно-сурядного типу в українській мові
ШЛ Володимирівна
Українська мова, С. 13−28, 2013
22013
Державна атестація з української мови студентів ОКР" Бакалавр" і" Спеціаліст"
ЗМ Денисенко, ЛІ Лонська, ЛВ Шитик
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012
22012
Специфіка функціювання фразеологічних одиниць в ідіостилі Дари Корній
Л Шитик
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 64 (2), 409-420, 2021
12021
Способи передавання внутрішнього мовлення персонажів: психолінгвістична проекція
Л Шитик, АО Акімова
Psycholinguistics. Психолінгвістика. Психолингвистика, 361-384, 2020
12020
Значеннєвий синкретизм об’єктно-атрибутивних складнопідрядних речень
ЛВ Шитик
Лінгвістичні дослідження, 92-98, 2019
12019
Внутрішньоранговий різнокатегорійний синкретизм складних сполучникових речень
ЛВ Шитик
Мовознавчий вісник, 32-42, 2018
12018
Значеннєвий синкретизм складнопідрядних речень розчленованої структури.
LV Shytyk
Вісник Донецького національного університету Серія Б. Гуманітарні науки, 321-326, 2015
12015
Різноранговий синкретизм спільносуб'єктивних цільових одиниць
ЛВ Шитик
Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки, 123-128, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20