Підписатись
Людмила Володимирівна Шитик
Людмила Володимирівна Шитик
Професор кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
Підтверджена електронна адреса в cdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Синхронна перехідність синтаксичних одиниць в українській літературній мові:[монографія]
ЛВ Шитик
Черкаси: видавець Чабаненко ЮА, 2014
282014
Феномен синкретизму в проекції на мовні рівні
ЛВ Шитик
Вісник Черкаського університету. Серія Філологічні науки, 132-145, 2009
112009
Синкретичні об'єктно-обставинні відношення та засоби їх вираження в сучасній українській літературній мові
ЛВ Шитик
УДПУ ім. МП Драгоманова, 1996
81996
Синкретичні порівняльні конструкції в українській мові
ЛВ Шитик
Вісник Черкаського університету, 63-68, 2003
72003
Явища синхронної перехідності в синтаксичній системі української літературної мови
ЛВ Шитик
Київ:[б. в.], 2014
62014
Перехідні конструкції сурядно-підрядного типу в українській мові
ЛВ Шитик
Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр.–Черкаси, 49-58, 2008
52008
Різноранговий синкретизм конструкцій із підрядними компонентами
ЛВ Шитик
Linguistic Bulletin, 2015
42015
Сполучні засоби української мови в аспекті теорії перехідності (на матеріалі „Граматичного словника української мови: Сполучники” Катерини Городенської)
ШЛ Володимирівна
Мовознавчий вісник: зб. наук. пр. на пошану проф. Катерини Городенської з …, 2009
4*2009
Синкретичні складнопідрядні речення в українській мові
ЛВ Шитик
Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки.–Черкаси, 135-143, 2004
42004
Частково фразеологізовані складні речення підрядно-сурядного типу в українській мові
ШЛ Володимирівна
Українська мова, С. 13−28, 2013
32013
Функційно-стилістичний потенціал фразеологічних одиниць (на матеріалі роману Записки українського самашедшого” Ліни Костенко)
Л Шитик, О Нестеренко
Мовознавчий вісник, 312-319, 2012
32012
Значеннєвий синкретизм об’єктно-атрибутивних складнопідрядних речень
ЛВ Шитик
Лінгвістичні дослідження, 92-98, 2019
22019
Синкретизм способів передавання чужої мови в ідіостилі Степана Процюка
ЛВ ШИТИК
Linguistic Bulletin, 2017
22017
Способи уведення фразеологiчних одиниць у художнiй текст (на матеріалі роману «Гонихмарник» Дари Корній)
НОА Шитик Людмила Володимирівна
Словесное творчество: знак – образ – смысл : сб. ст. II Всерос. науч.-практ …, 2015
2*2015
Державна атестація з української мови студентів ОКР" Бакалавр" і" Спеціаліст"
ЗМ Денисенко, ЛІ Лонська, ЛВ Шитик
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012
22012
Синкретизм конструкцій із чужою мовою
Л Шитик
Лінгвістичні студії, 229-237, 2011
22011
Тактики перекладу англомовних назв фільмів українською мовою
ЛВ Шитик, ЛП Юлдашева
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка …, 2022
12022
Специфіка функціювання фразеологічних одиниць в ідіостилі Дари Корній
Л Шитик
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 64 (2), 409-420, 2021
12021
Структура нікнеймів у соціальних мережах
ЛВ Шитик, ІВ Омелюх
Мовознавчий вісник: збірник наукових праць, 18-26, 2021
12021
Гніздовий принцип класифікації ахроматичних колірних дериватів (на матеріалі психобіографічних романів Степана Процюка)
Л Шитик, Н Маслюк
Linguistic Bulletin, 2020
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20