Ivan Pidgurskyi Іван Підгурський
Ivan Pidgurskyi Іван Підгурський
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Analysis of stress intensity factors obtained with the fem for surface semielliptical cracks in the zones of structural stress concentrators
I Pidgurskyi
Scientific journal of the Ternopil national technical university, 92-104, 2018
52018
Research and simulation of load modes in the evaluation of mobile machines resource
M Pіdgurskyi, Y Ripetskyi, I Pidgurskyi
AIP Conference Proceedings 2029 (1), 020064, 2018
32018
Дослідження КІН двох взаємодіючих поверхневих півеліптичних тріщин методом скінченних елементів
П Ясній, І Підгурський
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 15-25, 2014
32014
Research and Modeling of Stress-Strain State and Fracture Strength of Triplexes at Temperatures 293–213 K
M Pidgurskyi, Y Rudyak, I Pidgurskyi
Fracture, Fatigue and Wear, 135-150, 2018
22018
Аналіз особливостей розвитку пошкоджуваності в статично невизначуваних стрижневих системах
МІ Підгурський, МЯ Сташків, ІМ Підгурський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
22011
Оцінка впливу перевантажень на закономірності росту поверхневих втомних тріщин у низьколегованих сталях
ПВ Ясній, ІМ Підгурський, МІ Підгурський
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
12020
Моделювання напружено-деформівного стану гофрованих балок з різною конфігурацією стінок
МІ Підгурський, ІБ Окіпний, ІМ Підгурський, ОМ Якубишин, ...
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
12018
Порівняльний аналіз КІН та кінетики форми поверхневих півеліптичних тріщин в однорідному полі напружень та в зоні концентраторів
ІМ Підгурський, ІБ Окіпний, МЯ Сташків, ІВ Кенс
Праці Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції „Пошкодження матеріалів …, 2017
12017
Вплив конструктивних концентраторів напружень на величину коефіцієнтів інтенсивності напружень вздовж контурів модельованих еліптичних поверхневих тріщин
ІМ Підгурський
Вісник Донбаської державної машинобудівної академії, 191-195, 2016
12016
Визначення МСЕ коефіцієнтів інтенсивності напружень вздовж контуру поверхневої тріщини
ІМ Підгурський, ЯР Дубик
Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і …, 2015
12015
Дослідження КІН для поверхневої півеліптичної тріщини в зоні впливу конструктивних концентраторів напружень методом скінчених елементів
ПВ Ясній, І Підгурський
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
12014
Застосування цифрової симуляції для дослідження процесів масообміну в аграрному виробництві
МЯ Сташків, ІМ Підгурський, АЙ Матвіїшин
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції присвяченої …, 2021
2021
Adaptation of energy methods to automated calculation of mobile machines frame constructions
E Ripetskyi, R Ripetskyy, M Pidgurskyi, I Pidgurskyi, O Korobkov
Physics and Chemistry of Solid State 22 (2), 284-291, 2021
2021
ОЦІНКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
ПІМ Гибайло С.
ІV МІЖНАРОДНА студентська науково - технічна конференція "ПРИРОДНИЧІ ТА …, 2021
2021
Моделювання росту поверхневих втомних тріщин у низьколегованих сталях після перевантажень
ІМ Підгурський, ИН Пидгурский
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021
2021
Investigation of the coalescence of twin coplanar semi-elliptical fatigue cracks in structural steel elements under cyclic loading
I Pidgurskyi, M Stashkiv, M Pidgurskyi
Machines. Technologies. Materials. 15 (8), 316-318, 2021
2021
Адаптація енергетичних методів до автоматизованих розрахунків рамних конструкцій мобільних машин
ЄЙ Ріпецький, РЙ Ріпецький, МІ Підгурський, ІМ Підгурський, ...
ДНВЗ" Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2021
2021
Photoelastic research of threedimensional problems of fracture mechanics
Y Rudyak, M Pidgurskyi, I Matvieieva, V Groza, V Sіchко, V Merzliuk, ...
Scientific Journal of TNTU 1 (101), 5–14., 2021
2021
Determining stress intensity factors of mode I for the crack in rectangular cross-section of thin-walled beam
M Pidgurskyi, M Stashkiv, I Pidgurskyi
Тhe IX International Scientific Conference «Technics. Technologies …, 2021
2021
Моделювання впливу дефектності на довговічність зварних елементів несучих конструкцій мобільних машин
МІ Підгурський, МЯ Сташків, ІМ Підгурський, ОМ Підлужний
ДВНЗ «ПДТУ», 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20