Ольга Шленская
Ольга Шленская
НУФВСУ, тренерский факультет, кафедра спортивных игр
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Technical and tactical training of qualified Volleyball players by improving attacking actions of players in different roles
VK Yevgeniy Imas, Olga Borysova, Olha Shlonska, Iryna Kogut, Viktoria Marynych
Journal of Physical Education and Sport ® (JPES) 1 (17, Art 66), 441 - 446, 2017
32*2017
Технико-тактическая подготовка квалифицированных спортсменов в командных игровых видах спорта с ограниченным игровым пространством (на материале волейбола)
В Гамалий, О Шленская
Наука в олимпийском спорте, 2016
72016
Вплив морфофункціональних особливостей організму волейболістів на ефективність виконання технічних прийомів
КО Леонідівна
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2007
5*2007
Особливості техніко-тактичної підготовки волейболістів високого класу різного амплуа
ОЛ Шльонська
Слобожанський науково-спортивний вісник, 105–110-105–110, 2015
32015
Оцінка результатів змагальної діяльності у волейболі
ОШ Володимир Гамалій
Теорія та методика фізичного виховання і спорту, 3-9, 2014
32014
Нападающие действия в арсенале высококвалифицированных волейболистов мира
ВВ Гамалий, ОЛ Шленская
Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт, 2014
22014
Удосконалення техніко-тактичної підготовки кваліфікаційних волейболістів на основі моделювання дій нападників
О Борисова, О Шльонська, О Шленская
ТОВ «Планер», 2017
12017
Контроль соревновательной деятельности волейболистов с использованием критериев эффективности их технико-тактической подготовленности
ВВ Гамалий, ОЛ Шленская
12016
Оцінка ефективності подач мяча кваліфікованих волейболістів в умовах змагальної діяльності
ГВВ Шльонська Ольга Леонідівна
Вісник Чернігівського педагогічного університету 4 (112), 286-290, 2013
12013
Моделирование структуры соревновательной деятельности квалифицированных волейболистов различного игрового амплуа.
О Борисова, О Шленская
ТОВ «Планер», 2018
2018
Структура змагальної діяльності у волейболі на сучасному етапі розвитку гри
ХМФК Ольга Шльонська
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 47-53, 2017
2017
Особливості використання техніко-тактичних дій у змагальній діяльності волейболістами високого класу
ХМФК Шльонська О.Л.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г …, 2017
2017
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАПАДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ ИГРОКОВ РАЗНОГО АМПЛУА
ШО Леонидовна
Вісник Чернігівського націіонального педагогічного університету ім. Т.Г …, 2017
2017
Особливості структури змагальної діяльності у волейболі
ХМФК Шльонська О . Л .
V Всеукраїнська електронна конференція "Сучасні біомеханічні та інформаційні …, 2017
2017
Контроль тренувальної та змагальної діяльності квалііфкованих волейболісток
ЄГ Ольга Шльонська
Сучасні біомеханічні технології у фізичному вихованні та спорті, 46-48, 2017
2017
Совершенствование технико-тактической подготовки квалифицированных волейболистов на основе моделирования нападающих действий
О Борисова, О Шленская
Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування, 2017
2017
Оценка и интерпретация нападающих действий в волейболе
ШОЛ Гамалий В.В.
Известия Тульского государственного университета, 87-93, 2015
2015
Моделирование нападающих действий волейболистов высокой квалификации
ВВ Гамалий, ОЛ Шленская
Слобожанський науково-спортивний вісник, 24-29, 2014
2014
Эффективность нападающих технико-тактических действий квалифицированных волейболистов
ГВВ Шленская Ольга Леонидовна
Спортивные игры в физическом воспитании, рекреации и спорте, 224-227, 2014
2014
Оценка соревновательной деятельности волейболистов высокой квалификации
ШО Леонидовна
XVIII Международный научный конгресс "Олимпийский спорт и спорт для всех" 1 …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20