Підписатись
Ольга Шленская
Ольга Шленская
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, тренерский факультет, кафедра
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modeling of the athletic training process in team sports during an annual macrocycle
V Kostiukevych, Y Imas, O Borysova, M Dutchak, O Shynkaruk, I Kogut, ...
Journal of Physical Education and Sport 18, 327-334, 2018
912018
Technical and tactical training of qualified volleyball players by improving attacking actions of players in different roles
Є Імас, О Борисова, О Шльонська, І Когут, В Маринич, В Костюкевич
Journal of Physical Education and Sport®(JPES), 2017
742017
Technical and tactical preparation of elite athletes in team sports (volleyball)
Є Імас, О Борисова, М Дутчак, О Шльонська, І Когут, В Маринич
Journal of Physical Education and Sport, 2018
242018
Сучасні підходи удосконалення змагальної діяльності висококваліфікованих спортсменів у спортивних іграх
О Борисова, С Шутова, В Нагорна, О Шльонська
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 15-22, 2020
182020
Football training as a method to improve the psycho-emotional state of schoolchildren with mental development impairments
Є Імас, О Борисова, І Когут, М Ярмоленко, О Шльонська
Journal of Physical Education and Sport, 2018
182018
Моделювання нападаючих дій волейболістів високої кваліфікації
ВВ Гамалій, ОЛ Шльонська
Слобожанський науково-спортивний вісник, 2014
162014
Оцінка результатів змагальної діяльності у волейболі
ОШ Володимир Гамалій
Теорія та методика фізичного виховання і спорту, 3-9, 2014
152014
Технико-тактическая подготовка квалифицированных спортсменов в командных игровых видах спорта с ограниченным игровым пространством (на материале волейбола)
В Гамалий, О Шленская
Наука в олимпийском спорте, 58-69, 2016
142016
Особливості техніко-тактичної підготовки волейболістів високого класу різного амплуа
ОЛ Шльонська
Слобожанський науково-спортивний вісник, 105–110-105–110, 2015
72015
Нападающие действия в арсенале высококвалифицированных волейболистов мира
ВВ Гамалий, ОЛ Шленская
Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт …, 2014
72014
Оцінка ефективності подач мяча кваліфікованих волейболістів в умовах змагальної діяльності
ГВВ Шльонська Ольга Леонідівна
Вісник Чернігівського педагогічного університету 4 (112), 286-290, 2013
72013
The effectiveness of the author's training program for football for the athletes of Special Olympics in Ukraine
I Kogut, O Borysova, V Kostyukevich, M Yarmolenko, I Goncharenko, ...
Journal of Physical Education and Sport, 2018
62018
Оцінка спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих волейболістів
О Борисова, О Шльонська, С Шутова, Ф Мунтадар
Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 167-173, 2018
62018
Моделирование нападающих действий волейболистов высокой квалификации
ОЛ Шленская, ВВ Гемалий
Слобожанський науковоспортивний вiсник, 44, 2014
52014
Влияние морфо-функциональных особенностей организма волейболистов на эффективность выполнения технических приемов
ОЛ Ковалевская
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2007
52007
Стан психофізіологічних функцій і динамічна м’язова витривалість у спортсменок в ігрових видах спорту
С Федорчук, О Шльонська, О Борисова, І Когут, В Маринич, ...
Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, 35-40, 2021
32021
Psychological readiness of elite and well-trained billiard players for the main competitions of the macrocycle
O Borysova, V Nagorna, I Pavlenko, S Shutova, A Mytko, O Shlonska, ...
Sport Mont, 2021
32021
Характеристика змагальної діяльності збірних команд України зі спортивних ігор на міжнародній арені
О Борисова, С Шутова, В Нагорна, О Шльонська, О Серебряков, ...
Спортивна наука та здоров’я людини, 2020
32020
ОПТИМІЗАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КВАЛІФІКО-ВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТОК НА ОСНОВІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОК
О Шльонська, МФК Хаммуді
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 21-29, 2019
32019
Моделирование структуры соревновательной деятельности квалифицированных волейболистов различного игрового амплуа.
О Борисова, О Шленская
ТОВ «Планер», 2018
32018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20