Follow
Данилишин Богдан / Danylyshyn Bohdan https://orcid.org/0000-0002-4058-1191
Title
Cited by
Cited by
Year
«Шляхом європейської інтеграції»
колектив авторів
К.: ІВЦ Держкомстату України, 416 с., 2004
1049*2004
Про культуру
З України
Відомості Верховної Ради України (ВВР) 24, 2778-17, 2011
7492011
особливості та стратегічні пріоритети: монографія/за ред. ЗС Варналія
Д регіональна політика України
К.: НІСД 2077, 768, 2007
6652007
Рада по вивч. продукт. сил України
НАН України
К, 2005
4512005
Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України
БМ Данилишин, СІ Дорогунцов, ВС Міщенко, ЯВ Коваль, ...
К.: РВПС України, 314с., 1999
4161999
Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики):[монографія]
БМД Куценко, Віра Іванівна (за наук. ред. д.е.н.
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 16-83, 2008
2692008
Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений
БМ Данилишин, ЛБ Шостак
К.: СОПС Украины НАНУ, 10, 1999
2221999
Ін-т екон. прогнозування
НАН України
К, 2004
2212004
Економіка природокористування: підручник
БМ Данилишин, МА Хвесик, ВА Голян
К.:" Кондор, 398-401, 2009
2202009
Інвестиційна політика в Україні: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Юго-Восток, 2006
1492006
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія
ЗС Варналій
К.: НІСД 768, 4, 2007
1472007
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції»
ВМГ АС Гальчинський
К.: ІВЦ Держкомстату України, 416, 2004
1472004
Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України
Б Данилишин, В Чижова
Економіка України 3, 4-11, 2004
1332004
сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
С розвиток України
Черкаси: Брама-Україна 620, 2006
1262006
Екологічна складова політики сталого розвитку: монографія
БМ Данилишин
Юго-Восток, 2008
1242008
Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку
ОВ Б Данилишин
Економіка України 7, 13-23, 2008
1222008
Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення їх використання
Б Данилишин, В Куценко
Економіка України, 71-79, 2006
1222006
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацкий, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика
БМ Данилишин, ЛГ Чернюк, МІ Фащевський
Черкаси: ЧДТУ 315, 279, 2006
1162006
Україна
ІТ УКРАЇНИ
1132017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20