Follow
Данилишин Богдан / Danylyshyn Bohdan https://orcid.org/0000-0002-4058-1191
Title
Cited by
Cited by
Year
Шляхом європейської інтеграції
колектив авторів
К.: ІВЦ Держкомстату України, 416 с., 2004
1036*2004
Про культуру
З України
Відомості Верховної Ради України (ВВР) 24, 2778-17, 2011
7372011
особливості та стратегічні пріоритети: монографія/за ред. ЗС Варналія
Д регіональна політика України
К.: НІСД 2077, 768, 2007
6622007
Рада по вивч. продукт. сил України
НАН України
К, 2005
4462005
Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України
БМ Данилишин, СІ Дорогунцов, ВС Міщенко, ЯВ Коваль, ...
К.: РВПС України, 314с., 1999
4131999
Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики):[монографія]
БМД Куценко, Віра Іванівна (за наук. ред. д.е.н.
Ніжин: ТОВ Видавництво Аспект-Поліграф, 16-83, 2008
2662008
Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений
БМ Данилишин, ЛБ Шостак
К.: СОПС Украины НАНУ, 10, 1999
2221999
Економіка природокористування: підручник
БМ Данилишин, МА Хвесик, ВА Голян
К.:" Кондор, 398-401, 2009
2202009
Ін-т екон. прогнозування
НАН України
К, 2004
2182004
Інвестиційна політика в Україні: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Юго-Восток, 2006
1482006
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія
ЗС Варналій
К.: НІСД 768, 4, 2007
1462007
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) Шляхом європейської інтеграції
ВМГ АС Гальчинський
К.: ІВЦ Держкомстату України, 416, 2004
1462004
Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України
Б Данилишин, В Чижова
Економіка України 3, 4-11, 2004
1322004
сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
С розвиток України
Черкаси: Брама-Україна 620, 2006
1252006
Екологічна складова політики сталого розвитку: монографія
БМ Данилишин
Юго-Восток, 2008
1222008
Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку
ОВ Б Данилишин
Економіка України 7, 13-23, 2008
1212008
Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення їх використання
Б Данилишин, В Куценко
Економіка України, 71-79, 2006
1212006
Социально-экономический потенциал устойчивого развития. Практикум
ЛГ Мельник, Л Хенс
Університетська книга, 2007
1162007
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика
БМ Данилишин, ЛГ Чернюк, МІ Фащевський
Черкаси: ЧДТУ 315, 279, 2006
1162006
Україна
ІТ УКРАЇНИ
1112017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20