Данилишин Богдан Михайлович Danylyshyn Bohdan
Данилишин Богдан Михайлович Danylyshyn Bohdan
Академік НАН України, зав. кафедри регіоналістики і туризму, Київський національний економічний ун-т
Verified email at bigmir.net - Homepage
TitleCited byYear
Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України
БМ Данилишин, СІ Дорогунцов, ВС Міщенко, ЯВ Коваль, ...
К.: РВПС України, 238-314, 1999
2871999
Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений
БМ Данилишин, ЛБ Шостак
К.: СОПС Украины НАНУ, 10, 1999
1691999
Економіка природокористування: підручник
БМ Данилишин, МА Хвесик, ВА Голян
К.: Кондор 465, 7, 2010
1512010
Інвестиційна політика в Україні: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Юго-Восток, 2006
1212006
Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України
Б Данилишин, В Чижова
Економіка України, 4-11, 2004
1082004
Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення їх використання
Б Данилишин, В Куценко
Економіка України, 71-79, 2006
1062006
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, БМ За ред. Данилишина
К.: Наук. думка, 276, 2007
101*2007
Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку
Б Данилишин, О Веклич
Економіка України, 13-23, 2008
932008
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика
БМ Данилишин, ЛГ Чернюк, МІ Фащевський
Черкаси: ЧДТУ 315, 2006
902006
Екологічна складова політики сталого розвитку: монографія
БМ Данилишин
Юго-Восток, 2008
852008
Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства:[монографія]
БМ Данилишин, ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: ЗАТ «Нічлава, 2005
852005
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник/За наук. ред. БМ Данилишина
БМ Данилишин, ДВ Клиновий, ТВ Пепа
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 522, 2007
842007
Новий регіоналізм
ВП Семиноженко, БМ Данилишин
К.: Наукова думка 160, 2005
802005
Інноваційна модель економічного розвитку: роль вищої освіти
Б Данилишин, В Куценко
Вісник Національної академії наук України, 26-35, 2005
792005
Наукові основи прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки
БМ Данилишин, ВВ Ковтун, АВ Степаненко
К.: Лекс дім 552, 2004
782004
Сталий розвиток регіону: стратегічні напрями та механізми
ОМ Невелєв, БМ Данилишин
К.: НДІСЕП, 2002
762002
Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління
БМ Данилишин
К.: ЗАТ «НІЧЛАВА 260, 2001
752001
Просторова організація продуктивних сил України: мезо-та мікрорегіональний рівень
БМ Данилишин, ЛГ Чернюк, МІ Фащевський
Вінниця: Книга-Вега 572, 2007
722007
Удосконалення управління природокористуванням в АПК
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: Урожай, 4-20, 1992
691992
Світова фінансова криза–тест для України
Б Данилишин
Дзеркало тижня 17, 2008
672008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20