Данилишин Богдан   Danylyshyn Bohdan  http://orcid.org/0000-0002-4058-1191
Данилишин Богдан Danylyshyn Bohdan http://orcid.org/0000-0002-4058-1191
Київський національний економічний ун-т; кафедра регіоналістики і туризму
Verified email at online.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України
БМ Данилишин, СІ Дорогунцов, ВС Міщенко, ЯВ Коваль, ...
К.: РВПС України, 238-314, 1999
2991999
Рада по вивч. продукт. сил України
НАН України
БМ Данилишин (Відп, 2004
2852004
Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений
БМ Данилишин, ЛБ Шостак
К.: СОПС Украины НАНУ, 10, 1999
1751999
Економіка природокористування: підручник
БМ Данилишин, МА Хвесик, ВА Голян
К.: Кондор, 2009
1602009
Інвестиційна політика в Україні: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Юго-Восток, 2006
1192006
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, БМ За ред. Данилишина
К.: Наук. думка, 276, 2007
111*2007
Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України
Б Данилишин, В Чижова
Економіка України, 4-11, 2004
1092004
Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення їх використання
Б Данилишин, В Куценко
Економіка України, 71-79, 2006
1082006
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції»
БМД АС Гальчинський, ВМ Геєць, ЕМ Лібанова
К.: ІВЦ Держкомстату України, 416 с., 2004
1062004
Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку
Б Данилишин, О Веклич
Економіка України, 13-23, 2008
1002008
тенденції, проблеми, перспективи/Під заг. ред. чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
М в Україні
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф 308, 2007
942007
Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства:[монографія]
БМ Данилишин, ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: ЗАТ «Нічлава, 2005
912005
Екологічна складова політики сталого розвитку: монографія
БМ Данилишин
Юго-Восток, 2008
902008
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика
БМ Данилишин, ЛГ Чернюк, МІ Фащевський
Черкаси: ЧДТУ 315, 2006
902006
Новий регіоналізм
ВП Семиноженко, БМ Данилишин
К.: Наукова думка 160, 2005
852005
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник/За наук. ред. БМ Данилишина
БМ Данилишин, ДВ Клиновий, ТВ Пепа
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 522, 2007
842007
Інноваційна модель економічного розвитку: роль вищої освіти
Б Данилишин, В Куценко
Вісник Національної академії наук України, 26-35, 2005
832005
Наукові основи прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки
БМ Данилишин, ВВ Ковтун, АВ Степаненко
К.: Лекс дім 552, 2004
802004
Сталий розвиток регіону: стратегічні напрями та механізми
ОМ Невелєв, БМ Данилишин
К.: НДІСЕП, 2002
772002
Природно-техногенні катастрофи: проблеми економічного аналізу та управління
БМ Данилишин
К.: ЗАТ «НІЧЛАВА 260, 2001
752001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20