Подписаться
Данилишин Богдан / Danylyshyn Bohdan https://orcid.org/0000-0002-4058-1191
Данилишин Богдан / Danylyshyn Bohdan https://orcid.org/0000-0002-4058-1191
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
«Шляхом європейської інтеграції»
колектив авторів
К.: ІВЦ Держкомстату України, 416 с., 2004
1027*2004
особливості та стратегічні пріоритети: монографія/за ред. ЗС Варналія
Д регіональна політика України
К.: НІСД 2077, 768, 2007
6562007
Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року
З України
Відомості Верховної Ради України, 218, 2011
5462011
Рада по вивч. продукт. сил України
НАН України
К, 2005
4322005
Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України
БМ Данилишин, СІ Дорогунцов, ВС Міщенко, ЯВ Коваль, ...
К.: РВПС України, 314с., 1999
4141999
Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики):[монографія]
БМД Куценко, Віра Іванівна (за наук. ред. д.е.н.
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 16-83, 2008
2632008
Економіка природокористування: підручник
БМ Данилишин, МА Хвесик, ВА Голян
К.:" Кондор, 398-401, 2009
2202009
Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений
БМ Данилишин, ЛБ Шостак
К.: СОПС Украины НАНУ, 10, 1999
2201999
Ін-т екон. прогнозування
НАН України
К, 2004
2152004
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія
ЗС Варналій
К.: НІСД 768, 4, 2007
1452007
Інвестиційна політика в Україні: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Юго-Восток, 2006
1452006
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції»
ВМГ АС Гальчинський
К.: ІВЦ Держкомстату України, 416, 2004
1452004
Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України
Б Данилишин, В Чижова
Економіка України 3, 4-11, 2004
1312004
сучасні трансформації та перспективи/СІ Бандур, ТА Заяць, ВІ Куценко та ін
С розвиток України
Черкаси: Брама-Україна 620, 2006
1252006
Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку
ОВ Б Данилишин
Економіка України 7, 13-23, 2008
1212008
Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення їх використання
Б Данилишин, В Куценко
Економіка України, 71-79, 2006
1212006
Екологічна складова політики сталого розвитку: монографія
БМ Данилишин
Юго-Восток, 2008
1182008
Социально-экономический потенциал устойчивого развития. Практикум
ЛГ Мельник, Л Хенс
Університетська книга, 2007
1172007
Україна
ІТ УКРАЇНИ
1132017
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, БМ За ред. Данилишина
К.: Наук. думка, 276, 2007
113*2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20