Подписаться
Данилишин Богдан / Danylyshyn Bohdan https://orcid.org/0000-0002-4058-1191
Данилишин Богдан / Danylyshyn Bohdan https://orcid.org/0000-0002-4058-1191
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
«Шляхом європейської інтеграції»
колектив авторів
К.: ІВЦ Держкомстату України, 416 с., 0
983*
Рада по вивч. продукт. сил України
НАН України
К.: Вид-во" Либідь, 2005
3882005
Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України
БМ Данилишин, СІ Дорогунцов, ВС Міщенко, ЯВ Коваль, ...
К.: РВПС України, 314с., 1999
3641999
Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений
БМ Данилишин, ЛБ Шостак
К.: СОПС Украины НАНУ, 10, 1999
2101999
Економіка природокористування: підручник
БМ Данилишин, МА Хвесик, ВА Голян
К.:" Кондор, 398-401, 2009
1902009
Інвестиційна політика в Україні: монографія
БМ Данилишин, МХ Корецький, ОІ Дацій
Юго-Восток, 2006
1362006
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції»
ВМГ АС Гальчинський
К.: ІВЦ Держкомстату України, 416, 2004
1342004
Науково-інноваційне забезпечення сталого економічного розвитку України
Б Данилишин, В Чижова
Економіка України, 4-11, 2004
1212004
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько, БМ За ред. Данилишина
К.: Наук. думка, 276, 2007
120*2007
Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку
Б Данилишин, О Веклич
Економіка України 7, 13-23, 2008
1182008
Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення їх використання
Б Данилишин, В Куценко
Економіка України, 71-79, 2006
1172006
Социально-экономический потенциал устойчивого развития
ЛГ Мельник, Л Хенс, ТА Акимова, АМ Андриеш, ОФ Балацький, ...
Университетская книга, 2009
1162009
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика
БМ Данилишин, ЛГ Чернюк, МІ Фащевський
Черкаси: ЧДТУ 315, 2006
1092006
Екологічна складова політики сталого розвитку: монографія
БМ Данилишин
Юго-Восток, 2008
1042008
тенденції, проблеми, перспективи/Під заг. ред. чл.-кор. НАН України БМ Данилишина
М в Україні
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф 308, 2007
1002007
Наукові основи прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки
БМ Данилишин, ВВ Ковтун, АВ Степаненко
К.: Лекс дім 552, 2004
992004
Экономика окружающей среды
А Эндрюс
К.: Лыбидь, 1995
961995
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний посібник/За наук. ред. БМ Данилишина
БМ Данилишин, ДВ Клиновий, ТВ Пепа
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 522, 2007
942007
Новий регіоналізм
ВП Семиноженко, БМ Данилишин
К.: Наукова думка 160, 2005
912005
Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства:[монографія]
БМ Данилишин, ВІ Куценко, ЯВ Остафійчук
К.: ЗАТ «Нічлава, 2005
882005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20