Дятленко Наталія Михайлівна
Дятленко Наталія Михайлівна
КУ імені Бориса Грінченка, кафедра практичної психології
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників
АМ Гончаренко
Р 2, 63, 2003
502003
Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників:[навч.-метод. посіб. до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку «Я у Світі»]
АМ Гончаренко
К.: Світич, 2009
322009
Психологічні умови розвитку самоповаги у дошкільників
НМ Дятленко
Авторефе рат, 2002
222002
Комунікативна компетентність–головна мета
А Гончаренко
Дошкільне виховання, 12-15, 2008
152008
Особистісно-орієнтована модель освіти: підготовка педагога
А Гончаренко
Дошкільне виховання, 10-13, 2008
142008
Самоповага дітей
НМ Дятленко
Дитячий садок.–2007.–березень, 2007
142007
Оцінка впливу інклюзивної моделі освіти на учасників проекту
Н Дятленко, Н Софій, Ю Кавун
К.: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком, 2004
132004
Економічний зміст та етапи управління капіталом у машинобудуванні та сфері послуг
АМ Гончаренко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 102–112-102–112, 2008
112008
Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей
А Гончаренко
Дошкільне виховання, 22-23, 2004
112004
Умови адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ [Електронний ресурс]
НМ Дятленко
Збірник наук. праць Інституту психології і соціальної педагогіки КМПУ імені …, 2009
102009
Асистент учителя в інклюзивному класі: навч.-метод. посіб./за заг. ред
НМ Дятленко, НЗ Софій, ОВ Мартинчук, ЮМ Найда
Войцехівського МФК: ТОВ Видавничий дім «Плеяди, 2015
92015
Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
ОЛ Кононко, ЗП Плохій, АМ Гончаренко
К.: Світич 208, 2009
72009
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»(нова редакціѐ)
ОП Аксьонова, АМ Аніщук, ЛВ Артемова
У 2, 1-2, 2014
62014
Взаємини однолітків у дошкільному закладі
АМ Гончаренко
Дошкільне виховання, 4-7, 1999
61999
Лідерські якості студентів-психологів як складова їхньої професійної компетентності [Електронний ресурс]
НМ Дятленко
Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/4293/1/N_Diatlenko_KPP_IL_pdf …, 0
6
Вплив мовленнєвого спілкування на гуманізацію взаємин дошкільників
АМ Гончаренко
Актуальні проблеми дошкільного виховання: Міжвузівський збірник наукових …, 1997
51997
Особистісно орієнтовану модель–у практику
Н Дятленко
Дошкільне виховання, 7-11, 2014
42014
Розвиток дошкільного навчального закладу на основі інклюзивних цінностей
Н Дятленко
Вихователь-методист дошкільного закладу, 30-38, 2014
42014
Стежина: комплексна альтернативна освітнѐ програма длѐ дошкільних навчальних закладів, що працяять за вальдорфськоя педагогікоя
АМ Гончаренко, НМ Дѐтленко
Київ.(Honcharenko, AM, Diatlenko, NM (2014). Path: complex alternative …, 2014
32014
Внутрішні та зовнішні детермінанти професійної адаптації молодого вчителя [Електронний ресурс]
НМ Дятленко
Вісник психології і соціальної педагогіки, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20