Юрій Савелійович Бараш
Юрій Савелійович Бараш
ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, Економіко-гуманітарний факультет, кафедра
Verified email at b.diit.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Управління залізничним транспортом країни: 2-е вид., перероб. і доп
ЮС Бараш
Дніпропетровськ, 2006.–259 с, 2006
47*2006
Управління залізничним транспортом країни
ЮС Бараш, ЮС Бараш, YS Barash
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені …, 2006
472006
Основні напрямки структурної реформи залізничного транспорту
ЮС Бараш
Залізн. трансп. України, 3-5, 2004
392004
ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
YUS BARASH, ЮС БАРАШ
Наука та прогрес транспорту, 208-213, 2005
37*2005
Обґрунтування оптимальної моделі управління залізничним транспортом
ЮС Бараш, ЮС Бараш, YS Barash
ДНУЗТ, 2005
372005
Особливості структурної реформи залізничного транспорту України
ВВ Корнієнко, ВВ Козак, ГМ Легенький, АД Лашко, ОМ Пшінько, ...
Залізничний транспорт України, 3-9, 2007
282007
Сравнение видов транспорта с учетом устойчивого развития общества
ЮС Бараш, ИП Корженевич, ПА Лихопек
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2009
242009
Реструктуризація залізничного транспорту України в умовах ринку
ЮС Бараш
автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00. 04, 2008
242008
Види нових організаційних структур з управління залізничним транспортом в України
ЮС Бараш
Залізничний транспорт України, 49-53, 2006
242006
Економіка залізничного транспорту
ЮФ Кулаєв, ЮФ Кулаев, YF Kulaiev, ЮС Бараш, ЮС Бараш, YS Barash, ...
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад …, 2014
212014
Теоретико-методичний підхід до визначення конкурентоспроможності послуг, що надаються пасажирськими видами транспорту
ЮС Бараш, ЮС Бараш, YS Barash, АА Покотілов, АА Покотилов, ...
ДНУЗТ, 2011
212011
Визначення умов збереження державної монополії на залізничні перевезення без зміни власності на майно
ЮС Бараш
Залізничний транспорт України, 70-72, 2006
212006
Розвиток залізничного туризму в Україні
ЮС Бараш, АО Кравченко, ОС Яснецов
Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета …, 2014
182014
Критерій вибору раціональної моделі управління залізничним транспортом
ЮС Бараш
Залізн. трансп. України, 19-21, 2004
172004
Роль залізничного транспорту України в забезпеченні сталого розвитку суспільства
ЮС Бараш, ІП Корженевич, ЮС Бараш, YS Barash, ИП Корженевич, ...
ДНУЗТ, 2008
152008
Роль залізничного транспорту України в забезпеченні сталого розвитку суспільства
ЮС Бараш, ІП Корженевич, ЮС Бараш, YS Barash, ИП Корженевич, ...
ДНУЗТ, 2008
152008
Методика проведення досліджень стосовно підвищення ефективності управлінських рішень організації пасажирських перевезень
ЮС Бараш
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць.–К.: НАУ, 9-13, 2009
142009
Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів
ІП Корженевич, ИП Корженевич, IP Korzhenevych, МБ Курган, ...
Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна.–Д.: Вид …, 2008
132008
Управлiння залiзничним транспортом країни: монографiя
ЮС Бараш
132006
Рациональные пути развития технической базы для деповского ремонта грузовых вагонов
ЮС Бараш, ЮС Бараш, YS Barash
Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1982
131982
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20