Підписатись
Сергій Легенчук  / Sergii Legenchyk / Serhii Lehenchuk / Sergiy Legenchuk / Сергей Легенчук
Сергій Легенчук / Sergii Legenchyk / Serhii Lehenchuk / Sergiy Legenchuk / Сергей Легенчук
д.е.н., професор, завідувач кафедри ІСУО Державного університету "Житомирська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в ztu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський фінансовий облік
ФФБ Ф. Ф. Бутинець
ПП “Рута”, 2009
1260*2009
Мировые тенденции развития бухгалтерского учета в условиях постиндустриальной экономики
СФ Легенчук
Международный бухгалтерский учет, 56-62, 2011
1212011
Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки
СФ Легенчук
Житомир: ЖДТУ 652, 2010
1022010
Social capital measurement based on “The value explorer” method
V Ievdokymov, S Lehenchuk, D Zakharov, U Andrusiv, O Usatenko, ...
Management Science Letters 10 (6), 1161-1168, 2020
842020
Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу
СФ Легенчук
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних …, 2006
842006
Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії: монографія
СФ Легенчук
Житомир: ЖДТУ, 336, 2012
732012
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
Ф Бутинець, М Шигун, С Легенчук, І Замула, І Поліщук
ЖДТУ, 2004
682004
Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід
СФ Легенчук, КО Вольська, ОВ Вакун
Івано-Франківськ: Видавець Кушнір ГМ, 2016
532016
Креативний облік в національній системі бухгалтерського обліку
СФ Легенчук
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 2009
492009
Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історико-теоретичні аспекти
СФ Легенчук
ПП Євенок, 2017
442017
От парадигм ТС Куна-к научно-исследовательским программам И. Лакатоса: отечественные особенности и перспек тивы применения концепций философии науки в бухгалтерском учете
СФ Легенчук
Аудит и финансовый анализ, 61-68, 2009
362009
Інформаційні системи і технології в обліку
ФФ Бутинець, ТВ Давидюк, ВВ Євдокимов, СФ Легенчук
Житомирський державний технологічний університет, 2007
332007
ANALYSIS OF THE IMPACT OF INTANGIBLE ASSETS ON THE COMPANIES'MARKET VALUE
V Ievdokymov, T Ostapchuk, S Lehenchuk, D Grytsyshen, G Marchuk
Natsional'nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk, 164-170, 2020
282020
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 418 c.
ОА Лаговська, СФ Легенчук, ВІ Кузь, СВ Кучер
28*2018
Bukhhalterske teoretychne znannia: vid teorii do metateorii [Accounting theoretical knowledge from theory to metatheory]
SF Lehenchuk
Zhytomyr: ZhDTU 336, 2012
232012
Развитие принципов бухгалтерского учета в постиндустриальной экономике
СФ Легенчук
Международный бухгалтерский учет, 23-28, 2012
232012
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
СФ Легенчук
Житомир: ЖДТУ, 60, 2011
232011
Теорiя i методологiя бухгалтерського облiку в умовах постiндустрiальної економiки: монографiя
СФ Легенчук
232010
Analysis of management forms of collective investment institutions to organise the accounting system
S Legenchuk, O Usatenko
Economic Annals-XXI 156 (Issue 1-2), 112-115, 2016
222016
Securitization as an innovative refinancing mechanism and an effective asset management tool in a sustainable development environment
S Legenchuk, M Pashkevych, O Usatenko, O Driha, V Ivanenko
E3S Web of Conferences 166, 13029, 2020
212020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20