Олексій Леонідович Зайцев / O. Zaitsev / Алексей Леонидович Зайцев
Title
Cited by
Cited by
Year
Право спадкування землі в Україні: дис. на здобуття ступеня кандидата юрид. наук: 12.00. 03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»
ОЛ Зайцев
Key words, 2000
14*2000
До проблематики державних закупівель
ОЛ Зайцев
Форум права, 328-331, 2013
22013
Правочини у цивільному праві/Олексій Леонідович Зайцев
ОЛ Зайцев
Цивільне право України: Курс лекцій: у 6, 0
2
Основні положення спадкового права
ОЛ Зайцев
Форум права.–2010.–№ 1.–С. 112–115, 2010
12010
Правочини з вадами волі
ОЛ Зайцев
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 364-369, 2007
12007
Поняття та ознаки правочинів
О Леонідович
Вісник Національного університету внутрішніх справ, 288-292, 2006
1*2006
Проблеми державних закупівель в Україні
ОЛ Зайцев
Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф …, 2017
2017
Приватноправовий механізм державних закупівель
ЗО Л.
Проблеми подальшого вдосконалення приватноправових механізмів набуття …, 2017
2017
Вразливість державних закупівель кіберзлочинам
ЗО Л.
Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми (15 листоп …, 2017
2017
Методология исследования государственных закупок в Украине
ЗА Л.
Методология исследования проблем цивилистики : сб. ст., посвящ. памяти проф …, 2017
2017
Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток тендерного права
ЗО Л.
Вплив інтеграційних тенденцій на розвиток вітчизняного права : матеріали …, 2017
2017
Співвідношення конституційного та тендерного законодавства
ЗО Л.
Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези доповідей ХІІІ …, 2017
2017
Деякі вимоги до договору закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
ЗО Л.
Актуальні проблеми приватного права: договір, як правова форма регулювання …, 2017
2017
Щодо удосконалення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів поліції у протидії молодіжній злочинності
СВ Слинько
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 207-209, 2016
2016
Практика застосування судами україни статті 1272 ЦК УКРАЇНИ
ЗО Л.
Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч …, 2016
2016
Цивільне право України: навчальний посібник: у 2 ч. Ч. 2.
ТМО заг. ред. канд. юрид. наук, проф. В.А.Кройтора, канд. юрид. наук, доц. О ...
Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика» 2, 352, 2016
2016
Створення тендерного комітету на підприємстві
ОЛ Зайцев
Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення: матеріали V …, 2016
2016
Значення річного плану закупівель для механізму державних закупівель
ЗО Л.
Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі …, 2016
2016
Цивільне право України: навчальний посібник: у 2 ч. Ч. 1
ТМО за заг. ред. канд. юрид. наук, проф. В.А.Кройтора, канд. юрид. наук, доц ...
Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика» 384, 166-196, 2016
2016
Розвиток законодавства договору закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти
ОЛЗOЗАЛ Зайцев
Eurasian Academic Research Journal 5 (№3 (03)), 58-62, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20