Руслан Скупський | Ruslan Skupskyi
Руслан Скупський | Ruslan Skupskyi
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».
Підтверджена електронна адреса в uu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Марикультура Чорного моря-концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру
РМ Скупський
Економічний форум, 86-102, 2015
192015
Methodological aspects of labor potential use and regional demographic problems
R Skupskyi, L Melnychuk, M Shcherbata
Науковий вісник Полісся 2 (1 (9)), 103-109, 2017
182017
Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку промислового овочівництва в аграрних підприємствах
РМ Скупський
Видавець Грінь Д.С., 2013
142013
Agroeconomic and agroecological aspects of spatial variation of rye (Secale cereale) yields within Polesia and the Forest-Steppe zone of Ukraine: The usage of geographically …
OM Kunah, OY Pakhomov, АА Zymaroieva, NI Demchuk, RM Skupskyi, ...
Biosystems Diversity 26 (4), 2018
82018
Актуальні аспекти формування та функціонування овочевого ринку
РМ Скупський
Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки, 62-70, 2014
82014
Agroeconomical and agroecological aspects of the rye (Secale cereale L.) yelds spatial variation within Polesia and Foreststeppe zones of Ukraine: the useage of the …
OM Kunah, OY Pakhomov, АА Zymaroieva, NI Demchuk, RM Skupskyi, ...
62018
Marykultura Chornoho moria–kontseptualni zasady stvorennia rybohospodarskoho klasteru [Mariculture of the black sea–the conceptual premises of the organization of the fisheries …
RM Skupskyi
Ekonomichnyi forum–Economic forum, 86-101, 2015
52015
Новітня парадигма інвестиційних процесів аграрного сектору економіки
YM Mantsevytch, RM Skupskyi, LS Melnychuk
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2016
32016
Промислове овочівництво: моніторинг сучасних проблем розвитку галузі
РМ Скупський
Всеукраїнський наукововиробничий журнал «Сталий розвиток економіки, 17, 2012
32012
Організаційно-економічний інструментарій удосконалення системи забезпечення зростаючої інвестиційно-інноваційної активності господарюючих суб’єктів
РМ Скупський, РС Зубков
Вісник Харківського національного аграрного університета ім. ВВ Докучаєва, 2018
22018
Методологічні аспекти оцінки інноваційного потенціалу підприємства та регіону
РМ Скупський
Культура народов Причерноморья, 2012
22012
Конкурентоспособность аграрного сектора экономики как производная инновационного развития
РН Скупский, МВ Волосюк
Бизнес Информ, 2012
22012
Evaluation of investment attractiveness of a region as a guarantee for leadership in the territorial socio-economic development
R Skupskyi, R Zubkov, I Shapovalova
2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership …, 2018
12018
Відродження морського рибного господарства україни: проблеми та напрямки розвитку
РМ Скупський
12016
Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери в контексті формування продовольчої безпеки та членства України у Світовій організації торгівлі
РМ Скупський
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 48-56, 2014
12014
ІНФРАСТРУКТУРА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ОВОЧІВНИЦТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
РМ Скупський
Економічний форум, 93-98, 2012
12012
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ОВОЧІВНИЦТВА: СУЧАСНІ АСПЕКТИ
РМ Скупський
Крымский экономический вестник 2 (1), 222-227, 2012
12012
Інноваційний потенціал: методологічні аспекти дослідження
РМ Скупський
Матеріали ХІ всеукр. наук.-практ. Internet-конф." Прикладна наука та …, 2012
12012
Овочівництво причорномор’я України: сучасний стан галузі в контексті інноваційного розвитку
РМ Скупський
Культура народов Причерноморья, 2012
12012
Агротехнологія та ресурсне забезпечення промислового овочівництва: концепція, регіональні особливості, перспективи
РМ Скупський
Інноваційна економіка, 37, 2012
12012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20