Руслан Скупський | Ruslan Skupskyi
Руслан Скупський | Ruslan Skupskyi
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».
Підтверджена електронна адреса в vmurol.com.ua
НазваПосиланняРік
Марикультура Чорного моря-концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру
РМ Скупський
Економічний форум, 86-102, 2015
162015
Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку промислового овочівництва в аграрних підприємствах
РМ Скупський
Видавець Грінь Д.С., 2013
82013
Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки як похідна інноваційного розвитку
РМ Скупський, МВ Волосюк
Бізнес Інформ, 150-154, 2012
5*2012
Актуальні аспекти формування та функціонування овочевого ринку
РМ Скупський
Продовольчі ресурси. Серія: Економічні науки, 62-70, 2015
42015
Промислове овочівництво: моніторинг сучасних проблем розвитку галузі
РМ Скупський
Всеукраїнський наукововиробничий журнал «Сталий розвиток економіки, 17, 2012
42012
Еволюція методологічних підходів до формування конкурентних переваг суб’єктів аграрного виробництва
ВЄ Воротін, ЄЮ Маркова
Актуальные проблемы инновационной экономики, 27-32, 2016
32016
Харчова промисловість: аспекти дослідження сучасних проблем та тенденцій розвитку
РМ Скупський, ТГ Меліх
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 335-347, 2016
22016
Відродження морського рибного господарства україни: проблеми та напрямки розвитку
РМ Скупський
12016
Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери в контексті формування продовольчої безпеки та членства України у Світовій організації торгівлі
РМ Скупський
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування, 48-56, 2014
12014
ІНФРАСТРУКТУРА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ОВОЧІВНИЦТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
РМ Скупський
Економічний форум, 93-98, 2012
12012
Методологічні аспекти оцінки інноваційного потенціалу підприємства та регіону
РМ Скупський
Культура народов Причерноморья, 2012
12012
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ОВОЧІВНИЦТВА: СУЧАСНІ АСПЕКТИ
РМ Скупський
Крымский экономический вестник 2 (1), 222-227, 2012
12012
Інноваційний потенціал: методологічні аспекти дослідження
Р Скупський
Матеріали ХІ всеукр. наук.-практ. Internet-конф." Прикладна наука та …, 2012
12012
Овочівництво причорномор’я України: сучасний стан галузі в контексті інноваційного розвитку
РМ Скупський
Культура народов Причерноморья, 2012
12012
Агротехнологія та ресурсне забезпечення промислового овочівництва: концепція, регіональні особливості, перспективи
РМ Скупський
Інноваційна економіка, 37, 2012
12012
Інноваційна спроможність та державна інноваційна політика
РМ Скупський
Матеріали ІІІ міжнар. наук.-техн. конф." Інновації в суднобудуванні та …, 2012
12012
Державне регулювання аграрного виробництва: принципи та новітні тенденції
РМ Скупський
Матеріали всеукр. наук.-практ. конф." Сучасні проблеми економіки: нові …, 2012
12012
Оплата праці в насінництві сільськогосподарських культур та особливості її мотивації
РМ Скупський
Науковий вісник НЛТУ України 17 (3), 2007
12007
Державна інноваційна політика: чинники розбудови та реалізації
РМ Скупський
Матеріали VІI міжнар. наук.-практ. конф." Актуальні проблеми економіки …, 0
1
Аспекти державного регулювання інноваційного розвитку промислового овочівництва
РМ Скупський
ББК 339.9 Е45, 67, 0
1
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20