Подписаться
Юрій Федорович Терещенко
Юрій Федорович Терещенко
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Наукове обґрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшениці в південній частині правобережного Лісостепу
ЮФ Терещенко
Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук,–К.–1999.–34 с, 1999
291999
Omega-3 fatty acids upregulate SIRT1/3, activate PGC-1α via deacetylation, and induce Nrf1 production in 5/6 nephrectomy rat model
SH Son, SM Lee, MH Lee, YK Son, SE Kim, WS An
Marine drugs 19 (4), 182, 2021
212021
Еколого-адаптивний підхід до реалізації потенціалу продуктивності пшениці м’якої озимої
ПМ Василюк, ЛІ Улич, ММ Корхова, ЮФ Терещенко
Зб. наук. праць Уманського НУС, 15-21, 2012
122012
Host/patogen interactions between Scots pine seedlings (Pinus sylvestris L.) and the p-strains of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in pure culture
A Werner, K Idzikowska
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70 (2), 119-132, 2001
102001
Сортовивчення морфо-біологічних особливостей, добір взаємодоповнюючих сортів і уточнення сортових технологій вирощування озимої пшениці
ЮФ Терещенко, ЛІ Уліч
Збір. наук. праць УНУС.–2012.–Вип 80, 144-149, 2012
92012
Ідентифікація генотипів пшениці м’якої за морфологічними ознаками та біологічними властивостями
ЛІ Улич, ММ Таганцова, ВМ Матус, ЮФ Терещенко
Зб. наук. пр. Уманського НУС, 181-190, 2011
82011
Міжнародний маркетинг високотехнологічної продукції: Автореферат дисертації канд. екон. наук: 08.06. 01/Українська академія зовнішньої торгівлі
ЮФ Терещенко
К, 2003
72003
Адаптивні сорти пшениці озимої для підзони переходу Лісостепу в Степ
ОЛ Уліч, ЮФ Терещенко, ВС Хахула
URL: https://agronom. com. ua/adaptyvni-sorty-pshenytsi-ozymoyi-dlya …, 2018
62018
Влияние предшественников и удобрений на урожай и качество зерна озимой пшеницы в прямом действии и последействии через семена
ЮФ Терещенко, РЛ Ищенко
ЮФ Терещенко, РА Ищенко–Харьков, 1982
61982
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК І БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОБІОЦЕНОЗІВ, ЇХ ГОСПОДАРСЬКО-АГРОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ПРОЯВИ ЗА …
ЛІ Улич, СМ Гринів, ЮФ Терещенко
Редакційна колегія, 63, 2011
52011
К 100-летию со дня рождения профессора Ивана Максимовича Еремеева
АИ Здоровцов, АИ Зинченко, ЮФ Терещенко
Вестник сельскохозяйственной науки, 137-138, 1987
51987
Визначення ступеня ураження омелою білою (Viscum album L.) деревних рослин парку" піонерський" в місті Умань
ВП Шлапак, НІ Козак, ЮФ Терещенко, ВА Вітенко, ГІ Музика
Науковий вісник НЛТУ України 23 (6), 324-328, 2013
42013
Продуктивність озимої пшениці залежно від технології вирощування
ЛМ Кононюк, ГВ Давидюк, ЮФ Терещенко
Зб. наук. пр. Ін-ту землеробства УААН, 84-87, 2001
42001
Українська аристократична еліта і родина Скоропадських
Ю Терещенко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Історія …, 2014
32014
Assessing the impact of time of spring vegetation renewal on growth, development and productivity of soft winter wheat varieties
ОЛ Уліч, СО Ткачик, ВС Хахула, ЮФ Терещенко
32014
Інституційні важелі забезпечення еколого-економічної ефективності сільськогосподарського землекористування
О Бутрим, В Дорощук, Н Комарова, Ю Терещенко
Вісник аграрної науки 97 (2), 66-73, 2019
22019
Influence of agroecological conditions of edaphic-climatic macro-and microzones on adaptability and productivity of new soft winter wheat varieties
OL Ulich, NP Kostenko, SO Tkachyk, SM Hryniv, MI Zahynailo, ...
Plant Varieties Studying and Protection, 1 2, 22-26, 2015
22015
Агробіологічні та господарські властивості нових високобілкових сортів пшениці м'якої озимої
ОЛ Уліч, СМ Гринів, ЛМ Балицька, ЮФ Терещенко
Вестник Уманского национального университета садоводства, 96-100, 2015
22015
Вплив фомопсису на формування рівня врожайності насіння гібридів соняшнику
SO Tretіakova, OP Serzhuk, OА Yeremeieva, YF Tereshchenko
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 147-155, 2020
12020
Вклад професора Івана Максимовича Єремеєва у вітчизняну й світову селекційну науку
ЮФ Терещенко, ВВ Любич, МВ Костюк, СО Третьякова
Селекційно-генетична наука і освіта (Парієві читання). Матеріали ІХ …, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20