Підписатись
Юрій Федорович Терещенко
Юрій Федорович Терещенко
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукове обґрунтування формування продуктивності, якостей продовольчого зерна та насіння озимої пшениці в південній частині правобережного Лісостепу
ЮФ Терещенко
Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук,–К.–1999.–34 с, 1999
301999
Host/patogen interactions between Scots pine seedlings (Pinus sylvestris L.) and the p-strains of Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. in pure culture
A Werner, K Idzikowska
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70 (2), 119-132, 2001
102001
Ідентифікація генотипів пшениці м’якої за морфологічними ознаками та біологічними властивостями
ЛІ Улич, ММ Таганцова, ВМ Матус, ЮФ Терещенко
Зб. наук. пр. Уманського НУС, 181-190, 2011
82011
Міжнародний маркетинг високотехнологічної продукції: Автореферат дисертації канд. екон. наук: 08.06. 01/Українська академія зовнішньої торгівлі
ЮФ Терещенко
К, 2003
72003
Сортовивчення морфо-біологічних особливостей, добір взаємодоповнюючих сортів і уточнення сортових технологій вирощування озимої пшениці
ЮФ Терещенко, ЛІ Уліч
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань з сільськогосподарських та …, 2012
52012
Продуктивність озимої пшениці залежно від технології вирощування
ЛМ Кононюк, ГВ Давидюк, ЮФ Терещенко
Зб. наук. пр. Інституту землеробства УААН, 84-87, 2001
52001
Omega-3 Fatty Acids Upregulate SIRT1/3, Activate PGC-1α via Deacetylation, and Induce Nrf1 Production in 5/6 Nephrectomy Rat Model
SH Son, SM Lee, MH Lee, YK Son, SE Kim, WS An
Marine drugs 19 (4), 182, 2021
32021
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК І БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОБІОЦЕНОЗІВ, ЇХ ГОСПОДАРСЬКО-АГРОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТА ПРОЯВИ ЗА …
ЛІ Улич, СМ Гринів, ЮФ Терещенко
Редакційна колегія, 63, 2011
32011
Influence of agroecological conditions of edaphic-climatic macro-and microzones on adaptability and productivity of new soft winter wheat varieties
OL Ulich, NP Kostenko, SO Tkachyk, SM Hryniv, MI Zahynailo, ...
Plant Varieties Studying and Protection, 1 2, 22-26, 2015
22015
Українська аристократична еліта і родина Скоропадських
Ю Терещенко
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер.: Історія …, 2014
22014
Assessing the impact of time of spring vegetation renewal on growth, development and productivity of soft winter wheat varieties
ОЛ Уліч, СО Ткачик, ВС Хахула, ЮФ Терещенко
22014
Визначення ступеня ураження омелою білою (Viscum album L.) деревних рослин парку" піонерський" в місті Умань
ВП Шлапак, НІ Козак, ЮФ Терещенко, ВА Вітенко, ГІ Музика
Науковий вісник НЛТУ України 23 (6), 324-328, 2013
22013
перспективи розвитку дуальної освіти при підготовці висококваліфікованих фахівців залізничного транспорту
С Панченко, С Приходько, О Каменєв, А Лапко, Л Василега, ...
Новий Колегіум, 36-47, 2020
12020
Вплив агроекологічних умов грунтово-кліматичних макро-і мікрозон на адаптивність та продуктивність нових сортів пшениці м'якої озимої
ОЛ Уліч, НП Костенко, СО Ткачик, СМ Гринів, МІ Загинайло, ...
Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин, 22-26, 2015
12015
Екологічна пластичність нових сортів озимої пшениці за різних ґрунтово-кліматичних умов
ЛІ Улич, ОЛ Улич, ГМ Каражбей, СМ Гринів, ЮФ Терещенко
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 73-78, 2014
12014
Вплив розміщення насіння в посівному ложі на формування високопродуктивних посівів
ЮФ Терещенко, ВВ Дідур, РВ Вихватнюк
12013
Вклад професора Івана Максимовича Єремєєва у вітчизняну й світову селекційну науку
ЮФ Терещенко, ВВ Любич, МВ Костюк, СО Третьякова
Редакційно-видавничий центр УНУС, 2020
2020
Перелік наукових праць викладача кафедри рослинництва Третьякової СО
СО Третьякова, АО Яценко, СП Полторецький, ЮФ Терещенко, ...
Уманський національний університет садівництва, 2020
2020
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РОСЛИННИЦТВО» 203 «Садівництво та виноградарство»
СП Полторецький, НМ Полторецька, ВС Кравченко, АО Яценко, ...
Уманський НУС, 2020
2020
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ СУЧАСНИХ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ОР МАГІСТР
СП Полторецький, НМ Полторецька, ВС Кравченко, АО Яценко, ...
Уманський НУС, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20