Підписатись
Лілія Олександрівна Нікіфорова / Liliia (Liliya) Nikiforova / Лилия А. Никифорова
Лілія Олександрівна Нікіфорова / Liliia (Liliya) Nikiforova / Лилия А. Никифорова
Вінницький національний технічний університет / Винницкий национальный технический университет
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств: монографія
ОВ Мороз, ЛО Нікіфорова, АА Шиян
publish.vntu.edu.ua, 252, 2011
312011
Управління формуванням ефективних економічних інститутів в умовах України
АА Шиян, ЛО Нікіфорова, ЛА Никифорова
ВНТУ, 2011
222011
Types of Economic Behavior: The Instrument for Management of Individuals
A Shiyan, L Nikiforova
Institutions, Countries and Humankind (November, 01 2011), 2011
19*2011
Why do inefficient innovation institutions exist in Russia and Ukraine? Mechanisms for correcting them
A Shiyan, L Nikiforova
Mechanisms for Correcting Them (January 7, 2012), 2012
152012
Оптимізація маркетингової діяльності у сфері «business to business»
ЛО Нікіфорова, ТК МЕЩЕРЯКОВА, РВ КОВТУН
Вісник Хмельницького національного університету, 46-49, 2013
132013
Тімбілдинг як основа ефективного розвитку колективу
ЛО Нікіфорова, ЯВ Білоконь
Економічний простір, 218 – 225, 2012
112012
Системний аналіз
ОМ Роїк, АА Шиян, ЛО Нікіфорова
Вінниця: ВНТУ, 2015
102015
Теоретико-ігрова модель для вмотивованого законодавчого закріплення механізму інноваційного зростання економіки країни за рахунок випуску високотехнологічної продукції
Л Нікіфорова
Економіка та держава, 63-67, 2014
82014
Механізми взаємодії фінансових інститутів розвинених та перехідних економік
АА Шиян, ЛО Нікіфорова, ІФ Острий
Актуальні проблеми економіки, 18-25, 2011
82011
Первісні витоки мотивації людини
ЛО Нікіфорова
Вісник львівської державної фінансової академії, 244-250, 2007
82007
Економіка підприємства. Практикум: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
АО Азарова, ЛО Нікіфорова
Вінниця: ВНТУ, 48-56, 2016
72016
Механізм управління функціями корисності інвестора та підприємства в машинобудуванні [Електронний ресурс]—Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Vnulp
ТО Журко, ЛО Нікіфорова, АА Шиян
Logistyka/2010_690/45. pdf, 2010
72010
РЕГУЛЮВАННЯ МІЖОСОБОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КОЛЕКТИВАХ
ЛО Нікіфорова, ОВ Мороз
Економічний простір, 163 - 170, 2008
7*2008
Публічне управління та адміністрування в контексті захисту його інформаційного простору
АО Азарова, ЛМ Ткачук, ЛО Нікіфорова, АА Шиян, ОМ Хошаба
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 149-155, 2019
62019
Економіка підприємства
АО Азарова, ЛО Нікіфорова
практикум/АО Азарова, ЛО Нікіфорова.–Вінниця: ВНТУ, 2016
62016
Why do inefficient innovation institutions exist in Russia and Ukraine
AA Shiyan, LO Nikiforova
Mechanisms for correcting them (7 January 2012), 2012
62012
Проблеми мотивації праці на промислових підприємствах України
МО Пахулюк, ЛО Нікіфорова
Проблеми формування нової економіки ХХІ століття, 94, 2010
62010
Метод оцінювання ефективності економічної діяльності колективу підприємства на основі інтегральних показників
АА Шиян, ЛО Нікіфорова
Економічний простір: Збірник наукових праць.–Дніпропетровськ: ПДАБА, 157-165, 2008
62008
Моделювання вибору оптимального методу протидії загрозам інформаційній безпеці
ЛО Нікіфорова, ЮЄ Яремчук, АА Шиян
Реєстрація, зберігання і обробка даних 16 (4), 28-33, 2014
52014
Sotsialno-psykholohichni chynnyky motyvuvannia pratsivnykiv pryladobudivnykh pidpryiemstv: monohrafiia.[Socio-psychological factors motivating employees of instrument-making …
OV Moroz, LO Nikiforova, AA Shyian
Vinnytsia: VNTU. 252 [in Ukr.], 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20