Наталія Матвійчук (Бобох) / Nataliia Matviichuk (Boboh)
Наталія Матвійчук (Бобох) / Nataliia Matviichuk (Boboh)
Lesya Ukrainka Eastern European National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене eenu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль податку на нерухомість в соціальній політиці країни з транзитивною економікою
МІ Карлін, MІ Karlin, НМ Бобох
Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних …, 2009
192009
Формування механізму оподаткування нерухомого майна в Україні: автореферат дисертації к. е. н. Львів, ШІУ імені Івана Франка
НМ Бобох
Автореферат дисертації к. е. н.. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011
92011
Соціальні мережі як ефективне середовище викладацько-студентської комунікації в навчальному процесі
НМ Шульська, НМ Матвійчук, NM Shulska, NM Matviichuk
Інформаційні технології і засоби навчання 58 (№ 2 (2017)), 155-168, 2017
82017
База оподаткування як один з елементів системи оподаткування нерухомості
НМ Бобох
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 13-20, 2010
82010
Податок на нерухомість: функції та цілі запровадження в Україні як необхідної складової частини податкової системи
НМ Бобох
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2008
82008
Financial incentives to energy saving in the housing sector of Ukraine
НМ Матвійчук, ЮВ Шулик, ТО Шматковська, N Matviichuk, U Shulyk, ...
Науковий вісник Полісся, С. 32-39, 2017
7*2017
Приоритеты реализации политики энергосбережения в Украине
НМ Матвийчук
Juvenis scientia, 2016
72016
Оподаткування землі як об’єкта нерухомого майна в Україні
НМ Бобох
Формування ринкової економіки в Україні : [зб. наук. праць]. – Львів …, 2011
72011
Теоретичні основи формування системи економічної безпеки підприємства
Н Матвійчук
Формування ринкової економіки в Україні, 37-44, 2014
62014
Аналіз впливу основних факторів на формування механізму оподаткування нерухомого майна в Україні
НП Бобох
Електронний ресурс].– Режим доступу: http://esnuir. eenu. edu. ua/bitstream …, 2013
42013
Загрози енергетичній безпеці України
Н Матвійчук
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2018
32018
Social networks as an effective environment for teacher-student communication in the educational process
NМ Shulska, NM Matviychuk
Information Technologies and Learning Tools 58 (2), 155-168, 2017
32017
Екологічне оподаткування як інструмент фінансування природоохоронних заходів держави
НМ Матвійчук
Глобальні та національні проблеми економіки, С. 445-450, 2017
3*2017
The role of real estate tax in the social politics of the transition economy
MI Karlin, NM Boboh
Sotsialno ekonomichny rozvytok 2 (12), 132-140, 2009
32009
Проблеми та перспективи впровадження податку на нерухомість в Україні
ЕВ Кадебська, Н Бобох
Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки …, 2007
32007
Фінансове стимулювання енергозбереження в Україні
Н Матвійчук, N Matviychuk
Науковий вісник НЛТУ України, C. 94-100, 2015
22015
Аналіз впливу основних чинників на розвиток аутстафінгу в Україні
НМ Матвійчук, NM Matviychuk, АС Котюн, AS Kotiun
Глобальні та національні проблеми економіки., С. 514-518, 2015
22015
Основні загрози економічній безпеці України в умовах кризових явищ
Н Бобох, N Boboh, Г Протасюк, G Protasyuk
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, С. 10-18, 2014
22014
Формування в Україні механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки
НМ Бобох
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, С. 55-63, 2013
22013
Проблеми пільгового оподаткування нерухомості та можливі шляхи їх вирішення в Україні
НМ Бобох
Science, 16, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20