Наталія Матвійчук (Бобох) / Nataliia Matviichuk (Boboh)
Наталія Матвійчук (Бобох) / Nataliia Matviichuk (Boboh)
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Приоритеты реализации политики энергосбережения в Украине
НМ Матвийчук
Juvenis scientia, 2016
312016
Роль податку на нерухомість в соціальній політиці країни з транзитивною економікою
МІ Карлін, MІ Karlin, НМ Бобох
Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних …, 2009
232009
Соціальні мережі як ефективне середовище викладацько-студентської комунікації в навчальному процесі
НМ Шульська, НМ Матвійчук, NM Shulska, NM Matviichuk
Інформаційні технології і засоби навчання 58 (№ 2 (2017)), 155-168, 2017
142017
База оподаткування як один з елементів системи оподаткування нерухомості
НМ Бобох
Національний університет “Острозька академія”, 2010
92010
Податок на нерухомість: функції та цілі запровадження в Україні як необхідної складової частини податкової системи
НМ Бобох
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2008
92008
Формування механізму оподаткування нерухомого майна в Україні: автореферат дисертації к. е. н. Львів, ШІУ імені Івана Франка
НМ Бобох
Автореферат дисертації к. е. н.. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011
82011
Financial incentives to energy saving in the housing sector of Ukraine
НМ Матвійчук, ЮВ Шулик, ТО Шматковська, N Matviichuk, U Shulyk, ...
Науковий вісник Полісся, С. 32-39, 2017
7*2017
Фінансове стимулювання енергозбереження в Україні
Н Матвійчук, N Matviychuk
Науковий вісник НЛТУ України, C. 94-100, 2015
72015
Теоретичні основи формування системи економічної безпеки підприємства
Н Матвійчук
Формування ринкової економіки в Україні, 37-44, 2014
72014
Формування в Україні механізму оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки
НМ Бобох
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, С. 55-63, 2013
72013
Оподаткування землі як об’єкта нерухомого майна в Україні
НМ Бобох
Формування ринкової економіки в Україні : [зб. наук. праць]. – Львів …, 2011
72011
Загрози енергетичній безпеці України
Н Матвійчук
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені …, 2018
52018
Екологічне оподаткування як інструмент фінансування природоохоронних заходів держави
НМ Матвійчук
Глобальні та національні проблеми економіки, С. 445-450, 2017
52017
Основні загрози економічній безпеці України в умовах кризових явищ
Н Бобох, N Boboh, Г Протасюк, G Protasyuk
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, С. 10-18, 2014
52014
Kolenda NV
LN Cherchyk
4
Формування системи індикаторів екологічної безпеки України
НМ Матвійчук, СВ Сидорук
Сталий розвиток економіки 1 (38), 113-119, 2018
32018
Social Networks as an Effective Environment for Teacher-Student Communication in the Educational Process
NМ Shulska, NM Matviychuk
Information Technologies and Means of Education 58 (2), 155-168, 2017
32017
Концептуальні підходи до сутності інституційного механізму природокористування
НМ Матвійчук
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 136-144, 2015
32015
Теоретичнi основи формування системи економiчної безпеки пiдприємства
Н Матвiйчук
Формування ринкової економiки в Українi 31, 37, 2014
32014
Аналіз впливу основних факторів на формування механізму оподаткування нерухомого майна в Україні
НМ Бобох
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20