Кафедра Информационных систем в экономике ; Department of Information Systems in Economy
Кафедра Информационных систем в экономике ; Department of Information Systems in Economy
Одесский национальный экономический университет ; Odessa National Economic University
Підтверджена електронна адреса в ex.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інтервальне оцінювання надійності Т-систем з паралельним з’єднанням елементів за результатами їх біноміальних іспитів
ОО Скопа
Наукові праці ОНАЗ: Період. наук. збір. з радіотехніки і телекомунікацій …, 2002
382002
Економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та методи забезпечення
ОВ Орлик, ОВ Орлик, O Orlyk
ФОП Дробязко СІ, 2014
362014
Інтернет-банкінг в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку
ОГ Єсіна
Вісник соціально-економічних досліджень, 209-213, 2013
332013
Надежность работы линии связи, состоящей из основного и резервного каналов
ИП Панфилов, АА Скопа
Радиотехника: Всеукр. межведомств. научн.-техн. сб, 91-96, 2002
312002
Роль телекомунікацій в сучасному бізнесі
ОО Скопа
Наукові праці УДАЗ, 11-12, 1999
311999
Обслуговування резервних систем зв’язку
ОО Скопа, АА Скопа
Донецьк: РВА ДонДТУ, 2002
302002
Сучасні інформаційні технології в системі управління підприємством
ОВ Орлик, ОГ Єсіна, ОВ Орлик, ОГ Есина, O Orlyk, O Iesina
Одеський державний економічний університет, 2002
302002
Влияние информационных технологий на общественное сознание и образование
НФ Казакова, АА Скопа
Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 39-47, 2004
292004
Інформаційні системи в сфері управління організацією
ОВ Орлик, ОВ Орлик, O Orlyk
Одеський державний економічний університет, 2002
292002
Aналітичне розв’язання одновимірної задачі Клопера-Пірсона
НФ Казакова
Радиотехника: Всеукр. межведомств. научн.-техн. сб.-Харьков: ХНУРЭ, 97-98, 2002
272002
ОЦіНКА ЖИВУЧОСТі СИСТЕМ МОНіТОРіНГУ іНФОРМАЦіЙНОГО ПРОСТОРУ
НФ Казакова
Восточно-европейский журнал передовых технологий 4 (2 (58)), 2012
262012
Оптимізація експлуатації резервних систем телекомунікацій
ОО Скопа
Праці УНДІРТ.–Одеса, 29, 2002
262002
Інформаційні системи як стратегічній засіб розвитку фірми
ОВ Орлик, ОГ Єсіна, ОВ Орлик, ОГ Есина, O Orlyk, O Iesina
Одеський державний економічний університет, 2001
262001
Статистичне тестування симетричних криптографічних перетворень
ОО Скопа
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (9 (52)), 2011
252011
Аналіз розвитку сучасних напрямів інформаційної безпеки автоматизованих систем
ОО Скопа, НФ Казакова, АА Скопа, НФ Казакова
Харківський ун т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 2009
252009
Система загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання
ОВ Орлик, ОВ Орлик, O Orlyk
Одеський національний економічний університет, 2014
242014
Проблематика якості послуг інтернет-провайдерів
ОО Скопа, СЛ Волков, КБ Айвазова
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та …, 2013
242013
Скорочення обсягів контрольних випробувань в інформаційних системах за рахунок їх функціональної надмірності
НФ Казакова, НФ Казакова
ІПМЕ ім. ГЄ Пухова НАН України, 2008
242008
Downlink processing algorithms for multi-antenna wireless communications
AS Dakdouki, VL Banket, NK Mykhaylov, A Skopa
Communications Magazine, IEEE 43 (1), 122-127, 2005
242005
Інформатика для економістів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей
ВМ Беспалов, АЮ Вакула, АМ Гострик, СГ Діордіца, ...
К.: ЦУЛ, 2003
232003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20